Väite 1: Mediayhtiöt uudistuvat liian hitaasti Suomessa.

”Muutos voi tuntua hitaalta, koska näkyvä lopputuote muuttuu hitaimmin. Taustalla on pitkä prosessi, joka alkaa työkulttuurin ja systeemien muutoksesta. Järjestelmät ovat muillakin aloilla haaste, jota kovin moni ei pysty ratkaisemaan mediaa nopeammin. Etulyöntiasema on mediayrityksillä, jotka ovat syntyneet digiaikana ja tehneet sisältöjä suoraan verkkoon. Perinteisillä taloilla on historiaa ja eri systeemejä, jotka täytyy sovittaa yhteen ja muokata.”

Väite 2: Facebook ja Google vahvistuvat mainonnassa. Yleisö täytyy saada äkkiä maksamaan enemmän tilauksista.

”Mediat ovat rakentaneet digiin ja maksumuurin taakse laadukasta, hyödyllistä ja mielenkiintoista sisältöä, jotta siitä halutaan maksaa. Vuosia aiemmin printti oli medioiden kärki, jota digi tuki. Mediayritykset ovat ymmärtäneet, että digillä ja printillä voi olla eri yleisöt, tarpeet ja käyttötavat. Teknologiajätit todellakin tekevät tilanteemme haastavaksi, mutta monet alan yritykset yrittävät miettiä ratkaisuja, jotka vähentävät riippuvuutta teknologiajäteistä. Ne pyrkivät tekemään yhteistyötä teknologialähtöisesti.”

Väite 3: Mediatalojen pitää keskittyä mobiiliin. Painetun median kuolema on vääjäämätön.

”Kuolema voi olla liian rajusti sanottu. Nykymuotoinen printti menettää vielä merkitystään – mutta sille on paikkansa. Vielä 10–30 vuoden päästä on paljon ihmisiä, jotka näkevät printin tärkeyden ja arvon. Nuori sukupolvi taas haluaisi välillä panostaa hitauden kulttuuriin. Vaikka he ovat mobiiliruudun äärellä paljon, he kaipaavat hetkiä, jolloin voi olla pois verkosta. Mobiili on noussut vuodessa tietokonetta yleisemmäksi tavaksi kuluttaa sisältöjä. Mobiili, sellaisena kuin sen nyt käsitämme, on nousussa ja siihen on edelleen varaa panostaa. Mainontaa ei ehkä osata tehdä niin hyvin kuin voisi.”

Väite 4: Mediayhtiöt eivät pärjää nykyisillä tulonlähteillä.

”Olen eri mieltä. Tulonlähteiden painottuminen kyllä vaihtelee yrityksittäin, ja ne muokkautuvat. Mainonnan ansainta on haastavaa nimenomaan teknologiajättejä ja digimarkkinaa ajatellen. Tutkimusten mukaan panostukset tilausmyyntiin ovat kyllä kasvamassa.”

Väite 5: Vuonna 2030 median rutiinityöt on automatisoitu ja ansainta riippuu muiden alojen kumppanuuksista.

”Ei se nyt ihan noin ole. Muiden toimialojen kanssa solmitut kumppanuudet ovat merkityksellisiä, mutta ansainta ei riipu vain niistä. Monet muutkin alat ovat yhteistyössä, ja rajapinnat ylittyvät. Tuolloin on varmasti automatisoitu nimenomaan rutiinitöitä. Toimittajat tekevät nyt faktantarkistusta ja tiedonhakua manuaalisesti. Hektisessä ajassa rutiininomaisten töiden automatisointi vapauttaa aikaa toimittajan tärkeimpään työhön eli tarinan rakentamiseen journalistisin perustein.”

Artikkeli on julkaistu Markkinointi & Mainonta -lehdessä 20/2018.