Medialiiton näkemyksen mukaan Euroopan komission ehdotus uudesta liikevaihtoverosta olisi huono ratkaisu. Liitto pitää kuitenkin digitaalisen verotuksen uudistamisen ajatusta tavoitteeltaan oikeansuuntaisena.

Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg sanoo tiedotteessa, että komission ehdotus uhkaa kiristää suurimpien eurooppalaisten mediayhtiöiden verotusta. Media-ala toivoo, että amerikkalaiset alustayhtiöt Google ja Facebook maksaisivat verot Euroopasta keräämistään tuloista. Nyt ne maksavat veroja vain maihin, joissa niillä on toimipaikkoja.

Holmbergin mukaan digitaalisen liiketoiminnan verokohtelun tulee olla mahdollisimman tasapuolista. Google ja Facebook vievät Suomen digimainonnan potista lähes puolet.

"Ratkaisu ei saa kasvattaa journalismia tuottavien mediayhtiöiden verotaakkaa", Holmberg sanoo tiedotteessa.

Komission ehdotuksen hyväksyminen edellyttää jäsenvaltioiden yksimielistä päätöstä.

Ehdotus koostuu kahdesta osasta. Ensivaiheen ratkaisu koskee yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa ja EU-alueen liikevaihto digitaalisen mediamyynnin, digitaalisen välitystoiminnan ja käyttäjadatan myynnistä ylittää 50 miljoonaa euroa vuodessa. Yhtenäinen verokanta EU-alueella olisi kolme prosenttia näiden toimintojen liikevaihdosta.

Pidemmän aikavälin ratkaisussa EU pyrkii siirtämään käyttäjädataa hyödyntävien globaalien yritysten veronmaksua niihin maihin, joissa tulos syntyy.