Millaisia muutoksia sähköisten julkaisujen ja lehtien irtonumeroiden alv:n lasku 24 prosentista kymmeneen tuo mediataloihin, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg?

”Mediatalojen on nyt helpompi tuotteistaa tuotteitaan kuluttajille, koska ei tarvitse enää miettiä, mikä on printtiä ja mikä digiä. Tulee myös digitaalisen sisältömyynnin kasvua.”

Alma Media vie veroalennuksen laajalti suoraan digijulkaisujen tilaus­hintoihin. Esimerkiksi Kauppalehden digitilauksen kuukausihinta laskee 31,90 eurosta 28,30 euroon. Onko Medialiitossa arvioitu, miten digitilausten halventuminen vaikuttaa tilausmääriin?

”Meillä ei tästä ole tarkkoja arvioita. Selvää kuitenkin on, että hinta vaikuttaa kysyntään. Kun alv nousi vuosikymmenen alussa, se kiihdytti printtitilausten laskua. Nyt muutos nostaa varmasti niiden kysyntää.”

Muissa medioissa veroalennuksista tulevia lisätuloja on hyödynnetty myös uusien työtehtävien luomiseen ja henkilöstön palkkaamiseen. Oliko tällainen käyttötapa ajatuksena veroalennusta suunniteltaessa?

”Hallituksella ja eduskunnalla ei ollut tästä päättäessään oletusta, että kaikki menisi suoraan hintoihin. Tiedettiin, että muutos tukee myös sisällöntuotannon kehittämistä, journalismia ja kirjallisuutta.”

Kumpi toimintatapa nähdään Medialiitossa parempana?

”Emme ota tähän kantaa, koska nämä ovat yhtiökohtaisia ratkaisuja. Täytyy myös huomioida, että osa mediataloista on ottanut tämän muutoksen huomioon hinnoissaan jo keväällä. Tieto alv:n muutoksesta tuli kuitenkin jo joulukuussa.”

Medialiitto kannattaa myös laajempaa alv-uudistusta, joka sallisi lehtitilauksien nollaverokannan Suomessa. Millaisia vaikutuksia tällaisen toteutumisella olisi mediataloihin?

”Tällä olisi huomattavan suuri vaikutus. Vuonna 2011, kun Suomi luopui nollakannasta, alalla koettiin suuret negatiiviset seuraukset. Uudessa hallitusohjelmassa on puhuttu vastuullisen median toimintaedellytyksien parantamisesta, ja meidän mielestämme vaikuttavin keino olisi alentaa alv-kantaa.”

Näettekö laajemman alv-uudistuksen toteutumisen mahdollisena?

”EU:n komission esityksen alv-uudistuksesta pitää mennä ensiksi läpi. Kyllä tämä on mahdollinen, mutta se vie varmasti aikaa. Sille olisi kuitenkin hyvät perusteet.”

Markkinointi & Mainonta on osa Alma Mediaa.