Kantar TNS:n mukaan mediamainonnan määrä kääntyi nousuun viime vuonna. Mediamainontaan käytettiin viime vuonna yli 1,2 miljardia euroa. Mainonnan määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,3 prosenttia.

Mainontaan käytetty euromäärä kasvoi kaikissa muissa mediaryhmissä paitsi printissä. Eniten Suomessa käytettiin rahaa verkkomedioihin, joihin viime vuonna valui 34 prosenttia mainontaeuroista. Mediaryhmistä prosentuaalisesti eniten kasvoi ulkomainonta.

Tarkasteltaessa osuuksia, joissa mediaryhmät sisältävät myös digitaalisen mainonnan, mediamainonnan jakautumisen tilanne on toinen.

Tällöin sanoma- ja aikakauslehtien osuus on jo 40 prosenttia koko mediamainonnan määrästä. Sanomalehtien digitaalinen mainonta parantaa varsinkin sanomalehtien muutosprosenttia.

Kantar TNS:n kuukausittaisen mediaseurannan mukaan vähittäiskaupan osuus mainonnan määrästä on merkittävä 22 prosenttia, joka vastaa 193 miljoonan euron osuutta koko vuoden mediapanostuksesta.

Suurista toimialoista finanssialalla sekä elintarvikealalla investoitiin mediamainontaan enemmän kuin edellisenä vuonna. Brändimainonnan osuus mediamainonnan kokonaisuudesta on kääntynyt nousuun ja siihen käytettiin viime vuonna 552 miljoonaa euroa.