Mainonnan määrä kasvoi heinäkuussa 1,3 prosenttia viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.

Aikakaus- ja sanomalehdissä määrä väheni, mutta muissa mediaryhmissä mainonnan määrä kasvoi. Suhteellisesti eniten kasvoi elokuvamainonta, jonka määrä yli kaksinkertaistui viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.

Mediaryhmä

Muutosprosentti

Kumulatiivinen muutosprosentti vuoden alusta

Painetut sanomalehdet

-16,3

-6,3

Painetut kaupunki- ja noutolehdet

+3,4

+0,4

Painetut aikakauslehdet

-7,9

-3,0

Televisio

+3,7

-2,2

Radiomainonta

+6,5

+8,1

Ulkomainonta

+20,4

+25,5

Elokuvamainonta

+109,2

+34,6

Verkkomediamainonta

+8,4

+6,0

Mediamainonta yhteensä

+1,3

+1,7

Mediamainontaansa lisäsivät heinäkuussa erityisesti telepalveluiden, pukeutumisen, finanssialan ja kosmetiikan mainostajat.

Avoimien työpaikkojen ilmoittelu puolestaan väheni heinäkuussa 10,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Vähittäiskaupan mainonta kasvoi 2,6 prosenttia, merkkimainonta 1,1 prosenttia ja luokiteltu ilmoittelu 0,3 prosenttia vuoden 2018 heinäkuuhun verrattuna.

Tiedot perustuvat Kantar TNS :n Ad Intelligence n jatkuvassa kuukausittaisessa seurannassa olevien medioiden mittaukseen. Lukujen laskennassa on käytetty vertailukelpoista mediavalikoimaa.