Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden toisen kvartaalin aikana noin 247 miljoonaa euroa.

Täydennettäessä Kantarin kuukausittaista mediamainonnan seurantaa IAB Finlandin keräämillä hakusana- ja sosiaalisen median panostuksilla, mediamainonnan määrä oli vuoden toisella kvartaalilla 319 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvoivat 8 prosenttia vuoden 2018 toiseen kvartaaliin verrattuna.

Tarkasteltaessa mediaryhmien osuuksia perinteisellä mediaryhmäjaolla, mainonnan panostukset laskivat vain painetuissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Muissa mediaryhmissä mainonnan määrä kasvoi. Suurin osuus on verkkomedialla.

Tarkasteltaessa osuuksia, joissa mediaryhmät sisältävät myös digitaalisen mainonnan, nousee sanomalehdet suurimmaksi yksittäiseksi mediaryhmäksi 29 prosentin osuudella.

Mediaryhmistä eniten kasvoi elokuvamainonta, jonka panostukset nousivat 39,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toiseksi eniten kasvoi ulkomainonta, 33,1 prosenttia.

Verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, vuoden toisella kvartaalilla mediamainontaansa kasvattivat kosmetiikan, vähittäiskaupan, öljy- ja energiayhtiöiden, lääkkeiden sekä pukeutumisen mainostajat.

Huonekalujen, finanssialan, rakennusalan sekä moottoriajoneuvojen mainostajilla trendi puolestaan oli laskusuuntainen. Avoimien työpaikkojen ilmoittelu väheni 11,0 prosenttia.

Tiedot perustuvat Kantar Ad Intelligencen vertailukelpoisella mediavalikoimalla toteutettuun mediaseurantaan.

Lue lisää: Mediamainonta väheni elokuussa – ulkomainonta kuitenkin kasvoi reippaasti