Marraskuussa mainonnan määrä nousi 0,2 prosenttia vuoden 2016 marraskuuhun verrattuna, tiedottaa Kantar TNS. Ulkomainonta kasvoi eniten, eli 21,8 prosenttia.

Mainospanostukset laskivat sanomalehdissä, kaupunki- ja noutolehdissä sekä televisiossa. Muissa mediaryhmissä oli kasvua.

Verkkomainonta kasvoi edellisvuoden marraskuuhun nähden 10,6 prosenttia. Verkkomainonnan kokonaisuudessa suurin suhteellinen kasvu syntyi natiivimainonnassa, joka kasvoi 42,2 prosenttia. Sen sijaan mobiilimainonta väheni 6,1 prosenttia.

Kaikki verkkomainonnan muodot, eli luokiteltu, display-, video-, mobiili- ja natiivimainonta ovat kumulatiivisesti kasvaneet tänä vuonna. Koko verkkomainonnan kokonaisuus kasvoi kumulatiivisesti marraskuuhun saakka 6,6 prosenttia.

Mediamainontaansa lisäsivät marraskuussa erityisesti pukeutumisen, moottoriajoneuvojen sekä vähittäskaupan mainostajat. Työpaikkailmoittelu piristyi myös 16 prosenttia. Muilla keskeisillä toimialoilla mainonnan määrä oli pääsääntöisesti laskusuuntainen.

Merkkimainonta laski perinteisissä medioissa 1,3 prosenttia. Vähittäiskaupan mainonta kasvoi 0,5 prosenttia ja luokiteltu ilmoittelu 6,2 prosenttia.

Mediamainonnan euromäärän muutos mediaryhmittäin 2017

Tammi-marraskuu 2017, muutos %

4,8

-5,9

-7,4

-11,0

-2,2

-2,5

-4,1

-5,0

1,7

4,7

21,8

12,9

9,3

29,1

10,6

6,6

Yhteensä

0,2

-2,8

Verkkomedialuvut eivät sisällä hakukonemainontaa eikä sosiaalista mediaa.

Muutokset toimialoittain

Toimiala

Marraskuu 2017, muutos %

Tammi-marraskuu 2017, muutos %

Elintarvikkeet

-9,3

-7,0

Telepalvelut

-28,8

-15,4

Finanssiala

-9,2

19,5

Vähittäiskauppa

0,5

-11,8

Moottoriajoneuvot

14,8

0,2

Lähde: Kantar TNS Ad Intelligence