Viime joulukuussa mainonnan määrä laski 5,7 prosenttia vuoden 2018 joulukuuhun verrattuna. Radio-, ulko- ja elokuvamainonta kasvoivat. Muissa mediaryhmissä mainonnan määrä väheni.

Tiedot perustuvat Kantar TNS:n Ad Intelligencen jatkuvassa kuukausittaisessa seurannassa olevien medioiden mittaukseen.

Mediamainontaan käytetyn rahamäärän muutos joulukuussa 2019
Radiomainonta+9,1 %
Elokuva+2,1 %
Ulkomainonta+0,5 %
Verkkomainonta–0,3 %
Televisio–8,0 %
Painetut aikakauslehdet–8,4 %
Painetut sanomalehdet–11,4 %
Painetut kaupunki- ja noutolehdet–16,8 %
Yhteensä–5,7 %

Joulukuussa 2019 mediamainontaansa lisäsivät erityisesti öljy- ja energiayhtiöiden (79,5 %), moottoriajoneuvojen (12,4 %), pukeutumisen (11,4 %) ja kosmetiikan (1,7 %) mainostajat. Eniten väheni telepalveluiden (-51,8 %), lääkkeiden (-13,2 %), elintarvikkeiden (-12,4 %) ja finanssialan (-10,9 %) mainonta.

Avoimien työpaikkojen ilmoittelu väheni joulukuussa 27,2 prosenttia vuoden takaiseen nähden.

Vähittäiskaupan mainonta väheni 3,3 prosenttia, merkkimainonta 5,0 prosenttia ja luokiteltu ilmoittelu 13,2 prosenttia vuoden 2018 joulukuuhun verrattuna.

Mainospanostuslukujen laskennassa on käytetty vertailukelpoista mediavalikoimaa.