Maaliskuun alussa OMD:llä aloittanut Teemu Suutari (Mcom, BBA), 40, siirtyy OMD:lle mediatoimisto Vizeumilta.

Kahdeksantoista vuotta mediatoimistokentällä asiantuntijatehtävissä työskennellyt Suutari on keskittynyt viime vuosina erityisesti markkinoinnin strategiseen suunnitteluun niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Uransa aikana Suutari on tehnyt yhteisyötä niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin tunnettujen brändien, kuten Ruokakeskon, lentoyhtiö Norwegianin, BMW:n, General Motorsin ja Gigantin, kanssa.

Senior advisoryna Suutari vastaa OMD:llä neuvonantopalveluiden johtamisesta, johon sisältyy muun muassa asiakasymmärrys, tiedolla johdetun markkinoinnin toimintamallien sekä skaalautuvien palvelutuotteiden kehittäminen.

Muun muassa lentoyhtiö Norwegiania Suomen markkinalle lanseeraamassa ollut Suutari näkee, että pienemmän ja vähemmän tunnetun brändin sekä suuren, kaikkien tunteman brändin markkinointiviestintä poikkeavat lähtökohdiltaan toisistaan loppujen lopuksi melko vähän.

”Kaikki lähtee asiakasymmärryksestä ja asiakkaan liiketoiminnan tuntemisesta; neuvonantajan näkökulmasta keskeistä on tuntea kuluttajat, selvittää brändin nykytila, mistä kasvu markkinalla muodostuu, mitä brändin kilpailijat tekevät ja miten uudella markkinalla on viestittävä, jotta asetetut tavoitteet täyttyvät”, Suutari kertoo M&M:lle.

”Nykyaikaisen toimiston pitää pystyä myös tarjoamaan asiakkaille uusia, asiakasta lähempänä olevia toimintamalleja, jotta voimme palvella ja auttaa asiakkaita entistä paremmin. Tavoite on olla vahvempi osa asiakkaan liiketoimintaa ja jopa istua asiakkaan tiloissa sen sijaan että työskentelisimme vain omissa poteroissa”, Suutari jatkaa.

Suuren ja vahvan brändin kohdalla tietoa ja ymmärrystä on lähtökohtaisesti enemmän. Brändinrakentajat voivat ammentaa ymmärrystä myös historiasta sekä jo olemassa olevista asiakkaista ja kohderyhmistä.

”Neuvonantajan näkökulmasta keskeistä on selvittää, mistä brändin kasvu markkinalla muodostuu, mitä brändin kilpailijat tekevät ja miten uudella markkinalla on viestittävä, jotta asetetut tavoitteet täyttyvät”, Suutari sanoo.

OMD:n toimitusjohtaja Markus Grannenfelt iloitsee vahvasta mediastrategisesta osaamisesta, jota Suutari tuo taloon.

”Olemme viime vuosina uudistuneet voimakkaasti ja muokanneet rooliamme asiakkaiden toivoman markkinointimallin suuntaan. Haluamme auttaa yrityksiä johtamaan markkinointia datapohjaisesti ja todentaa panos-tuotossuhde reilaajassa. Se luo aitoa kilpailuetua ja tämän ajattelun vahvistamiseen tarvitsemme Teemun paloa viedä muutosta eteenpäin”, Grannenfelt toteaa tiedotteessa.

Jatkuva ja alati kiihtyvä murros

Markkinointiviestintäala on kokenut viimeisimmän vuosikymmenen aikana paljon suuria mullistuksia. Suutari toteaa, että vain harva toimiala kokee tällä hetkellä yhtä rajua transformaatiota.

”Tämä muutos näkyy selkeimmin toimistojen sisällä. Tiedon, teknologian ja työkalujen määrä on lisääntynyt aivan valtavasti”, Suutari huomauttaa.

Toimistomaailman monipuolisuus ja jatkuva transformaatio ovat pitäneet Suutaria tiukasti otteessaan vuodesta toiseen. Nopea kehitys ja murros antaa polttoainetta siihen, miten jatkuvasti on mahdollista tehdä parempaa ja puhuttelevampaa markkinointia sekä ymmärtää kuluttajia paremmin.

Työkalujen määrän kasvaessa ja niiden kehittyessä käyttöön saadaan merkittävä määrä dataa jatkuvasti helpommin sisäistettävässä muodossa. Tämän tiedon pohjalta brändit pystyvät tekemään jatkuvasti parempia markkinointikampanjoita sekä markkinoinnin suunnittelua.

”Se on ollut varmasti suurin muutos, joka jatkuu edelleen. Itse neuvonantajana keskeisimpiin tehtäviini kuuluu tämän transformaation ymmärtäminen ja sen vauhdittaminen.”

”Emme ole vielä saavuttaneet kaikkia niitä asioita, joita modernissa markkinointiviestinnässä on mahdollista tehdä. Potentiaalia ja saavutettavia asioita on huikean paljon. Se on hyvin inspiroivaa”, Suutari sanoo.

OMD Finlandin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 51 miljoonaa euroa, myyntikate 5,9 miljoonaa euroa ja vahvistamaton tulos 910 000 euroa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä vuoden aikana oli 55 henkeä.

OMD Finland on osa Omnicom Media Group -konsernia.