Ystävänpäivän ympärille ajoittuva Mielenterveysseuran “Holy Mobile” -kampanja herättelee ihmisiä pohtimaan omaa suhdettaan älypuhelimiin. Kampanja kehottaa kohtaamaan ihmisiä myös aidosti ja läsnäolevasti ja katsomaan mobiiliruudun sijaan heitä silmiin.

“Holy Mobile” -kampanjan tavoitteena on herättää ihmisiä huomaamaan mobiililaitteen rooli omassa arjessaan ja pohtimaan, onko älypuhelin ryöstänyt liian suuren ja merkittävän roolin omassa tai läheisten elämässä.

”Voisi yleistää, että älypuhelin on elämässä hyvä renki, mutta huono isäntä. Työelämässä mobiili on monille välttämätön työkalu ja se tarjoaa arkeen monia oivallisia palveluja. Kampanjan kautta toivomme yhä useamman tiedostavan, miten ja missä tilanteissa tartumme mobiiliin”, sanoo Suomen Mielenterveysseuran asiantuntija Elina Marjamäki tiedotteessa.

Kännykkä kuin jumala

Kampanja perustuu Rainer Gesellen ottamiin kuviin, joissa ihmiset ovat asettuneet rukouksen kaltaiseen asentoon. Kuvan harmonian ja hartauden rikkoo älypuhelin. Kuva herättää huomaamaan, kuinka puhelimesta on tullut epäjumala, jonka puoleen kumarrutaan ja jonka avaamaa maailmaa palvotaan.

Kampanjakuviin on liitetty teksti: "Älypuhelin on maailman suurin uskonto. Ei anneta sille sitä asemaa". Kampanja haastaa ihmisiä olemaan yhden päivän ilman älypuhelinta ja neuvoo, että jos päivä tuntuu henkisesti vaikealta, on hyvä pysähtyä miettimään omaa puhelimen käyttöä ja sen roolia arjessa. Kampanjasivulla jaetaan tietoa ja vinkkejä mobiililaitteiden käytön hallintaan.

Kampanjan on suunnitellut luova markkinoinnin palvelutoimisto Avidly pro bono -työnä. Kampanja näkyy 11.2.–17.2.2019 suurimpien kaupunkien ulkomainonnassa paikoissa, joissa ihmiset aktiivisimmin käyttävät kännykkää eli kaupunkien ydinkeskustoissa, vilkkaimmilla kulkuväylillä ja liikenteen solmukohdissa.

“Näissäkin voisi nostaa katseensa puhelimesta ja katsoa toista ihmistä silmiin”, kampanjan suunnittelussa mukana ollut Avidlyn luova johtaja Risto Etelämäki sanoo tiedotteessa.

Mobiili yhteydessä keskittymishäiriöihin

Mielenterveysseuran Marjamäki kertoo, että mobiililaitteiden käyttöön liittyvät aiheet nousevat yhä useammin puheeksi kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa.

“Tällä hetkellä puhutaan paljon mobiilin käytön vaikutuksista keskittymiskykyyn esimerkiksi koulussa tai työpaikalla. Mobiilin äärellä vietettyjen aikojen venyminen vaikuttaa tekevän ihmisestä levottoman, ärtyneen ja epäsosiaalisen. Mobiilin käytön rajoittaminen näyttääkin heijastuvan sosiaalisiin suhteisiin myönteisesti. Tämä on ristiriidassa monien kokemukseen siitä, että jää sosiaalisten kuvioiden ulkopuolelle ilman verkkoyhteyttä ja sosiaalista mediaa”, Marjamäki sanoo.

Mobiililaitteiden käytöllä on myös tutkimuksissa havaittu olevan yhteyksiä ahdistuneisuuteen. Arjessa mobiililaitteiden käyttö voi aiheuttaa paljon vaaratilanteita, kun ihmiset ovat paikalla, mutta eivät läsnä.

Erityisesti lapsiperheissä tulisi kiinnittää huomiota kännykän rooliin arjessa.

”Teknologiaa ja sosiaalisia suhteita koskevien tutkimusten mukaan empatian määrä vuorovaikutuksessa vähenee, kun puhelin on mukana. Lasten sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta on tärkeää, että yhteisestä ajasta voidaan nauttia myös ilman ruutuja”.