Kaisa Soro-Pesonen on toiminut teollisuuden ja organisaatioiden EU-edunvalvonnan neuvonantajana Brysselissä yli 10 vuoden ajan. Hän on konsultoinut eurooppalaisia yrityksiä EU-politiikassa ja lainsäädännöllisissä prosesseissa sekä vaikuttajaviestinnässä, muutosviestinnässä ja kriisiviestinnässä.

Soro-Pesosen mukaan EU-päätöksenteko vaikuttaa suoraan paitsi yritysten toimintaedellytyksiin, myös koko yhteiskunnan kehitykseen. Kasvun luomiseksi tarvitaan hänen mukaansa ymmärrystä eurooppalaisista päätöksentekoprosesseista sekä ratkaisulähtöistä kommunikointia päättäjien kanssa eurooppalaisella ja kansallisella tasolla.

"Nyt käytävä keskustelu EU:n tulevaisuudesta on tärkeämpää kuin koskaan ja edellyttää myös yksityisten toimijoiden aktiivista osallistumista. Tämä haaste koskee koko elinkeinoelämää", Soro-Pesonen arvioi.

Miltton Group in toimitusjohtaja Mathis Järnström kertoo Miltton Brussels in panostavan jatkossa entistä enemmän strategiseen neuvonantoon sekä kehittävän palveluita erikoistuen EU-päätöksenteon analyysiin ja edunvalvontaan.

"EU-toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tämä vaatii yrityksiltä aktiivista seurantaa ja osallistumista. Kaisan johdolla Miltton pääsee syventämään näkemystään strategisessa neuvonannossa sekä vahvistamaan pohjoismaista vaikuttajaviestinnän palvelutarjontaa", Järnström toteaa tiedotteessa.

Miltton Brusselsin nykyinen toimitusjohtaja Jan Store jatkaa yhtiössä strategisen neuvonantajan roolissa.

Miltton Group on viestintätoimistoryhmä, jonka palveluksessa työskentelee yli 200 henkilöä. Ryhmän liikevaihto vuonna 2016 oli 19,6 miljoonaa euroa.