Älykkyyttä on monenlaista ja monessa. Älykkyys on eri asia kuin viisaus. Älykäs voi käyttäytyä idioottimaisesti ja vähemmän älykäs viisaasti.

Minua on aina kiehtonut viisaus. Se lienee arvostettavin ominaisuus ihmisessä.

Itse en ole viisas. Minussa on katkeruutta, ylpeyttä, itsepetosta ja itsekkyyttä; pienen ihmisen piirteitä. Haluaisin silti kasvaa kohti viisautta. Haluaisin olla ainakin viisas vanhempi, joka osaisi vahvistaa osaltaan tyttäriensä itsetuntoa, jotta he rohkenisivat elää itsensä näköisen elämän alistumatta muiden tahtoon tai esineellistämättä itseään. Jälkikäteen ajatellen olisin tarvinnut elämäni aikana usein viisaampia vierelleni. Tosin en olisi varmaan kuunnellut heitä, silloin.

Perehdyin aiheeseen. Mitä viisaus on? Lähteitä on paljon, aihetta on käsitelty lähes ihmisen synnystä.

Lyhyesti, yleistäen, viisaus on kyky käyttää tietoa, syvällistä ymmärrystä ja kokemusta hyvien arviointien sekä päätösten tekoon. Viisaus muodostuu tiedosta, laajasta elämänkokemuksesta, myötätunnosta ja itsetuntemuksesta. Viisaus johtaa pidemmällä aikavälillä yhteiseen hyvään sekä parempaan lopputulokseen. Viisautta katsotaan olevan harvoilla.

Näkemyksiä ja tutkimuksia viisaudesta on paljon. Koska se on käsite, mikään ei ole absoluuttista. Siksi seuraavat kuvaukset eivät täytä kaikkia viisauden piirteitä, mutta me kaikki tunnistamme viisautta ja viisaan karismaan, kun sellaista kohtaamme.

Viisaudessa on arvokkuutta ja rauhaa, nöyryyttä sekä läsnäoloa. Viisas erottaa hyvän ja pahan, väärän ja oikean. Viisas kuuntelee. Viisas on valmis vaihtamaan mielipidettään. Viisas osaa pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Viisas ei pakota, manipuloi tai hallitse, hän osallistuu vasta pyydettäessä. Viisaan luokse tullaan, hän ei ilmoita itse itseään profeetaksi. Viisaan ego on pieni, mutta sydän suuri. Viisas näkee ja ymmärtää erilaisia mielipiteitä sekä ihmisiä. Viisas näkee ison kuvan, hän ei takerru pieniin yksityiskohtiin. Viisas ymmärtää menneen, elää tänään, mutta näkee edemmäs. Viisas etsii totuutta ja uskoo ihmisen kasvuun. Viisautta käytetään omaksi ja muiden hyväksi. Viisas tunnistaa elämän sekä ihmisyyden rajoitteet ja ongelmat. Toisin kuin lähes kaikki, viisas ei puhu yhtä ja toimi toisin, hän elää periaatteidensa mukaan.

Mikä tärkeintä viisaudessa on lempeyttä. Kreikan kielessä rakkaudelle on neljä eri sanaa. Suurin ja kaunein niistä on agape. Se on rakkautta, jota voi osoittaa ja tarjota kaikelle elävälle. Viisaissa on agapea, ja se mahdollisesti on se suurin syy miksi me kaipaamme niin kovasti viisaita ihmisiä elämäämme. Heidän läsnäollessa koemme hyväksyntää ja armahdusta. Viisas näkee meidät sellaisina kuin olemme tuomitsematta.

Kun tutustuin amerikkalaisen lastenohjelmien tekijän Fred Rogersin tarinaan sekä henkilöön, viisaus henkilöityi minulle. Hän ei ole ainut. Onneksi maailmassa on viisaita ihmisiä. He luovat meihin uskoa silloin kun meistä tuntuu raskaalta olla ihminen. Viisaita yrityksiä kaipaisimme yhtä lailla.

# otsikko on lainaus Lord Byronilta

Kirjoittaja Tommi Laiho vastaa markkinointitoimisto Folkin strategiatyöstä ja uusasiakashankinnasta.