Tavoitteena on liikenne- ja viestintäministeriön mukaan parantaa radiotoimialan toimintaedellytyksiä kehittämällä toimilupien myöntämismallia mahdollisimman neutraaliksi ja hallinnollisesti kevyeksi. Kehittämisen tavoitteena on monipuolinen tarjonta ja markkinalähtöinen rakenne.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pitää tärkeänä toimilupamallin kehittämistä.

"Radiotoimialan kehitys on viime vuosien aikana ollut ilahduttavan positiivista. Haluamme omilla toimillamme tukea tämän kehityksen jatkumista. Aloitammekin nyt tiiviin vuoropuhelun eri toimijoiden kanssa vuonna 2020 alkavan toimilupakauden valmistelemiseksi", toteaa Berner.

Hallituksen norminpurkuhankkeeseen liittyen liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut tietoyhteiskuntakaaren mukaista ohjelmistotoimilupasääntelyä.

Ministeriö on käynyt keskusteluja Viestintävirasto n ja alan toimijoiden kanssa ja teettänyt selvityksen siitä, miten huutokauppamekanismi toimisi radiotoimilupien jakamisessa. Selvityksessä käytiin läpi muiden Pohjoismaiden kokemuksia ja huutokauppamallin vaikutuksia toimialaan. Selvityksen mukaan huutokauppa soveltuisi huonosti radiotoimilupien jakamiseen.

Radiotoimiala on pääosin kannattanut nykymallin säilyttämistä. Kokonaisarvioinnin jälkeen ministeriö on päättänyt, että radion ohjelmistotoimilupien myöntämisessä ei siirrytä huutokauppamalliin, vaan toimilupajärjestelmää kehitetään nykyiseltä pohjalta.

Ennen vuoden 2020 toimilupakierrosta on tarkoitus vielä järjestää ainakin yksi täydennyskierros vapaina olevista taajuuksista.