Miten olet pyrkinyt kehittämään markkinointiviestintää Suomessa? mirkku

”Minulle markkinointiviestintä tarkoittaa erityisesti kansainvälisen tason sisällöntuotantoa. Mitä hyvänsä tehdään, se on niin korkeatasoista, että voimme käyttää samaa materiaalia missä tahansa maailmankolkassa. Minä en usko enää, että on olemassa pelkästään Suomi-markkinointia, vaan meidän pitää pystyä kansainväliseen tasoon.”

Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi?

”Kyllä yksi yksittäinen teko on Artek Second Cycle -konsepti, joka perustui siihen, että lähdimme ostamaan itse takaisin omia, käytettyjä tuotteitamme ja myimme niitä. Second Cycle oli nimenomaan markkinoinnin työkalu, jonka avulla puhuttiin kestävästä muotoilusta, kestävästä kauneudesta ja hyvästä kuluttamisen etiikasta.”fakta

Mikä on ollut suurin muutos markkinointiviestinnässä tähän mennessä urasi aikana?

”Printtimainonnan katoaminen ja fyysisen myymälän merkityksen kasvaminen. Esimerkiksi lippulaivamyymälät ovat nykyisin markkinoinnin työkaluja.”

Millaisia tavoitteita sinulla vielä on?

”Haluaisin tehdä yhden maailmanluokan mainemarkkinoinnin projektin. Yritysten yhteiskunnalliset roolit ovat tulevaisuudessa entistä isompia, siksi superprojekti jonkin filantropiasta aidosti kiinnostuneen yrityksen kanssa olisi mielenkiintoinen. Haluaisin nähdä, että kulttuuri, taide, sivistys ja filosofia ovat taas nuorten ulottuvilla. Uskon, että projekti liittyisi jotenkin koulutukseen. Kun nuoret oppivat katsomaan maailmaan valistuneemmin, silloin he myös kuluttavat valistuneemmin.

Mikä on mottosi?

”Asioilla on tapana järjestyä. Jos teet vilpittömästi parhaasi, löydät kyllä tiesi. Olen aikamoinen idealisti.”