Makes

Laura Kukkonen 12.6.2018 12:38

Missä Makes menee? Anne Korkiakoski kertoo tuoreet kuulumiset

Ville Jahn
Anne Korkiakoski

Makesin viisi työryhmää ovat aloittaneet työnsä. Anne Korkiakosken mukaan ensimmäisiä kuuluvia tuloksia saadaan syksyllä.

Markkinoinnin edistämiskeskus Makes ry perustettiin viime joulun alla. Puoli vuotta on kulunut ja on aika kysyä: Missä menee Makes?

Samaa kysyi toimittaja Henrik Muukkonen kommentissaan toukokuussa, mutta hieman eri sanoin. Hän pohti, mihin Makes katosi. Edistämiskeskuksesta kun ei ollut kuultu juuri mitään sitten perustamisen.

Makesin hallituksen puheenjohtaja, markkinoinnin kummitäti Anne Korkiakoski korostaa, että Makesin tehtävänä ei ole nostaa itseään julkisuudessa. Sen sijaan taustalla on huhkittu ahkerasti.

Makes toimii alan liittojen yhteisenä edunvalvontaelimenä. Esimerkiksi MTL on luopunut lobbaamisesta kokonaan ja tekee vaikuttamista yhdessä Makesissa toimivien liittojen kanssa.

Korkeakosken mukaan Makes on pannut jalalle viisi eri projektikokonaisuutta, joiden ensimmäisiä tuloksia on määrä saada syksyllä.

Ensimmäinen hanke selvittää markkinoinnin ja sen koulutuksen nykytilaa ja tarpeita Suomessa. Selvitystyöhön on pestattu filosofian tohtori Tuija Hovi. Tavoitteena on selvittää suomalaisen markkinointiosaamisen heikot kohdat.

"Kun puhutaan koulutuksesta ja siihen vaikuttamisesta, ollaan pitkän linjan työn äärellä", Korkiakoski sanoo.

Toinen työryhmä pyrkii saamaan yritysten hallituksiin lisää markkinoinnin, myynnin ja asiakasrajapinnan ammattilaisia. Ryhmää vetää Hasan & Partnersin Ami Hasan.

Markkinointiosaajien saaminen hallituksiin vaatii vaikuttamista ja keskusteluja headhuntereiden ja nimitysvaliokuntiin kuuluvien henkilöiden kanssa. Työryhmän tavoitteena on kerätä joukko markkinointialan osaajia potentiaalisiksi ehdokkaiksi hallituksiin.

"Olin viime viikolla Seinäjoella puhumassa ja vein tätä viestiä läpi. Paikallislehdet Ilkka ja Pohjalainen nostivat otsikkotasolla artikkeleihin, että hallituksiin tarvitaan lisää markkinointiosaamista. Myös tällaista julkisuustyötä on tehtävä", Korkiakoski sanoo.

Kolmas Makesin aloite on julkistaa perustietopaketti kaikille markkinoinnin ammattilaisille siitä, millaisia yhteiskunnallisia ja kansantaloudellisia vaikutuksia markkinoinnilla on. Korkiakosken mukaan tietopaketti julkistetaan Makesin perusteilla olevilla verkkosivuilla. Koulutukseen liittyvän työryhmän vetäjänä toimii Tomi Härmä.

"Markkinoinnin ammattilaiset ovat keskimääräisiä suomalaisia vähemmän introverttejä ja mielipiteitä on paljon. Jos haluaa tehdä yhteiskunnallista vaikuttamista, myös faktat pitää olla kunnossa", Korkiakoski sanoo.

Neljäs Makesin ryhmä koordinoi viestintää. MTL:n toimitusjohtajan Tarja Virmalan vetämä ryhmä huolehtii muun muassa siitä, että markkinointi on mukana julkisessa keskustelussa.

"Jos jostain teemasta lähtee viriämään yhteiskunnallista keskustelua, mutta siitä puuttuu markkinointi kokonaan, mietimme, mikä taho on paras kommentoimaan asiaa siitä näkökulmasta", Korkiakoski kertoo.

Viestintäjaosto myös julkaisee Makesin tuottamia ja siihen liittyviä sisältöjä yhdistyksen verkkosivuilla.

Viides kokonaisuus on hanketyöryhmä. Sen tavoitteena on miettiä ja koota hankkeita, joihin liitot voisivat tulla mukaan tai joihin voisi hakea joukkorahoitusta. Hankkeita valmistelevan työryhmän vetäjänä on Mainostajien Liiton Riikka-Maria Lemminki.

"Hanketyöryhmän työ on näistä haastavinta, koska tässä kohtaa meitä verrataan eniten vanhaan Tekesiin. Emme ole menossa hakemaan vapaata sekkiä markkinoinnille, vaan täytyy olla selkeitä projekteja, joihin varoja haetaan. Hanketyöryhmän tehtävä on valmistella näitä hankkeita ja miettiä, keneltä rahoitusta voi hakea. Olisi hienoa, jos saisimme markkinointiin edes murto-osan siitä, millaisia siemenrahoja tekoälyyn laitetaan nyt."

Idea Makesin perustamisesta nousi esiin huhtikuussa 2017 julkaistussa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) investointiraportissa. VTV:n raportin mukaan Makesin perustaminen voi nostaa markkinoinnin arvostusta Suomessa.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö