Markkinointi-instituutin Markkinointitutkinto MKT uudistuu maaliskuussa muodoltaan ja sisällöltään.

Merkittävin uudistus on koulutusohjelman jakautuminen ”moduleihin”. Yhteensä 37 opintoviikkoa käsittävä tutkinto koostuu seitsemästä jaksosta ja kestää puolitoista vuotta. Lyhyemmät jaksot kestävät kaksi kuukautta, pidemmät 3–4 kuukautta.

Kunkin jakson alussa on luennot, joilla annetaan eväitä etä- ja verkko-opiskeluun. Jakson päätteeksi on tenttivaihe ja seuraavan modulin evästysluennot. Lähiopetusjaksoja tutkinnon aikana on kymmenen ja puoli päivää.

Vuoden aikana käynnistyy kaksi koulutusohjelmaa, ensimmäinen maaliskuussa, toinen lokakuussa.

MKT -tutkinnosta voi halutessaan poimia myös yksittäisiä jaksoja, mikä mahdollistaa opiskelun myös niille, joilla ei ole mahdollisuutta sitoutua koulutukseen pitkäksi aikaa.

Uudistuneessa koulutussisällössä korostuvat markkinoinnin tehokkuus, tulosten mitattavuus, asiakkuuden kehittäminen sekä asiakassuhdemarkkinoinnin näkökulma. Myös eettisiä ulottuvuuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta pohditaan entistä enemmän.

MKT-tutkinto on tarkoitettu markkinoinnin tehtävissä toimiville ja vastuullisiin asiantuntija- ja päällikkötehtäviin tähtääville henkilöille, joilla markkinoinnin perusosaaminen on jo hallussa. Tutkinnon lopussa tehdään kirjallinen opinnäytetyö, joka syventää markkinointiosaamista ja tuo opitun lähemmäs työelämää. Opinnäytetyön aihe löytyy useimmiten opiskelijan oman työnantajayrityksen innoittamista aiheista, jolloin se palvelee myös työnantajan tarpeita.

MKT-tutkinnon on suorittanut tähän mennessä jo 6 500 markkinoinnin osaajaa.

Markkinointi-instituutti on elinkeinoelämän laajasti omistama erikoisoppilaitos, jossa opiskelee vuosittain yli 11 000 aikuisopiskelijaa. Markkinointi-instituutti kuuluu MDC Education Groupiin, jonka muut jäsenet ovat Efektor Oy , International Management Education Oy , Edusolutions Oy ja Marketingi Instituut Estonia Ou.