SOS-Lapsikylän itsenäistymisasunnoissa voivat asua 18–25-vuotiaat sijaishuollosta itsenäistyneet nuoret.

”Kun sisustimme Kaarinassa itsenäistymisasuntoja nuorille, he saivat mennä itse tavarataloon tekemään valintoja sisustussuunnittelijan kanssa. Monelle oli aika vaikea uskoa, että saa aivan itse päättää, mitä valitsee”, Ikea Suomen vastuullisuuspäällikkö Tiina Suvanto kertoo.

”Oma koti, jossa on oma rauha ja määräysvalta, on hyvin merkityksellinen sijaishuollosta itsenäistyvälle nuorelle”, SOS-Lapsikylän yritysyhteistyöpäällikkö Annemi Usva-Vänttinen sanoo.

Lain mukaan nuoren sijaishuolto päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta, minkä jälkeen itsenäistyville nuorille on tarjottu jälkihuoltoa 21-vuotiaaksi.

Ensi vuonna voimaan astuvan lastensuojelulain muutoksen myötä kunnilla on velvollisuus tarjota jälkihuoltoa 25 ikävuoteen saakka. Se, millä tavoin jälkihuoltoa tarjotaan, vaihtelee kunnittain.

”Me pyrimme varmistamaan, että ainakin kaikki ne nuoret, jotka ovat olleet meillä, saavat elämänsä hyvin käyntiin. On yhteiskunnallisestikin tärkeää, että sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret pärjäävät elämässään”, Usva-Vänttinen sanoo.

”Lapsia ja nuoria avun tarpeessa on valtavasti, mutta sijaisvanhemmista on jatkuvasti pulaa.”