Uusi uutiskirje lähetetään kerran kuukaudessa sähköpostilla valikoidulle päättäjäkohderyhmälle. MustRead Energy on yhteiskunnallisille päättäjille suunnatun, vuonna 2017 perustetun MustReadin sisarjulkaisu.

MustRead Energyn päätoimittajaksi on nimitetty kokenut talousjournalisti Juha Ruonala, 60. Hän on tehnyt pitkän uran suomalaisessa talousmediassa, muun muassa Kauppalehdessä, jossa hän oli päällikkötehtävissä mukana perustamassa lauantailehti Pressoa.

Lisäksi Ruonala on työskennellyt myös Iltalehdessä ja Uudessa Suomessa sekä tehnyt töitä Alma Median kustantamille talousmedioille Arvopaperille ja Talouselämälle.

Ruonala kertoo tehneensä töitä MustReadille verkkomedian alkuvaiheista lähtien. Hän näkee MustReadin kiinnostavana media-alan startupina, jolla on tuore näkökulma koko toimialaan.

”Asenne MustReadilla on, että media-ala on kasvuala. MustRead kehittää jatkuvasti uusia ilmaisumuotoja ja medioita. Tämä on minusta kiehtovaa. Tehdään uutta sen sijaan, että voivoteltaisiin median murrosta”, Ruonala kertoo M&M:lle.

Maksullinen digimedia MustRead tunnetaan suomalaisittain poikkeuksellisesta lähestymistavastaan journalismiin. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti suomalaiset päättävässä asemassa eri yhteiskunnan osa-alueilla toimivat ihmiset.

”MustRead on äärimmäisen tiukasti fokusoitu media. Sitä tehdään yhteiskunnallisille päättäjille ja yrityspäättäjille. Tämä vaikuttaa luonnollisesti aiheenvalintoihin ja myös käsittelytapaan. Itse näen tämän hyvin kiinnostavana tapana tehdä journalismia”, Ruonala sanoo.

Tulevaisuudessa kysyttyä journalismia ovat Ruonalan näkemyksen mukaan sisällöt, joissa mennään suoraan asiaan analysoiden ja tuoden lukijalle keskeiset pointit nopeasti sisäistettävässä muodossa.

”Parhaassa tapauksessa pystymme näin helpottamaan kohderyhmän päätöksentekoa. Tavoitteena on, että MustRead kulkee mukana nimenomaan päätöksenteon apuna”, Ruonala sanoo.

Haastava, mutta mielenkiintoinen tehtävä

Pidempiä juttuja julkaisevan "classic"-MustRead-verkkojulkaisun lisäksi MustRead julkaisee myös toista uutiskirjemediaa, yritysjohtajille suunnattua MustRead Executivea.

MustReadin toimitusjohtaja Ari Lämsä korostaa, että MustRead on kasvuyhtiö. Suunta on koronasta huolimatta koko ajan kohti uusia lähtöjä. Hän pitää uutiskirjettä erittäin lupaavana mediaformaattina.

MustRead Energyn ja MustRead Executiven lisäksi yhtiöllä on putkessa muitakin vastaavan tyyppisiä avauksia. Lämsän mukaan MustReadin uutiskirjeet ovat erilaisia kuin muut uutiskirjeet.

”Ne ovat poikkeavia, koska ne ovat medioita itsessään. Kaikki sisältö on luettavissa suoraan uutiskirjeestä yhdellä klikkauksella muutamassa minuutissa. Kohderyhmä on tarkkaan fokusoitu. Myös kirjeiden sisältö on tarkkaan fokusoitua, jokainen uutiskirje perkaa yhtä teemaa tyvestä latvaan”, Lämsä kuvailee tiedotteessa.

Laadukas energia-alan uutiskirje MustRead Energy on sekä Lämsän että päätoimittaja Ruonalan mukaan tarpeellinen jokaiselle Suomen päättäjälle.

”Kyseessä on yhteiskunnan verisuonisto. Energia vaikuttaa jokaisen ihmisen, organisaation ja yrityksen toimintaan, toimivatpa ne millä alalla hyvänsä. Päättäjän on hyvä tietää mitä energia-alalla tapahtuu, sillä se on yksi koko yhteiskunnan läpi kulkevia teemoja”, sanoo Ruonala.

MustRead Energy suunnataan MustReadin päättäjälukijoille ja yritysjohtajille sekä energia-alan johtotehtävissä työskenteleville. Julkaisun kohderyhmä on noin 8 000 henkilön suuruinen. MustReadin vastaavan päätoimittajan Anne Moilasen mukaan kyseessä on kohdeyleisölle helppo, mutta tekijän puolesta hyvinkin vaativa mediaformaatti.

Tiiviin, mutta informatiivisen uutiskirjeen laatiminen ei ole helppo tehtävä kokeneellakaan toimittajalle. Se edellyttää kykyä ymmärtää ja erottaa olennaisin usein hyvin suurista asiakokonaisuuksista.

”Uutiskirjeen journalistiset sisällöt on ikään kuin kristallisoitu ja muokattu lyhyiksi ja helposti vastaanotettaviksi tietopaketeiksi. On hyvin vaativaa tehdä tiivis, kiinnostava ja uutta tietoa välittävä kokonaisuus, jossa on lisäksi vielä näkemystä”, Moilanen kertoo M&M:lle.

”Kokonaisuuden tulee olla paitsi tiivis, myös helposti omaksuttava. Se on iso haaste, mutta samalla mielenkiintoista työtä”, säestää Ruonala.

MustReadia julkaisee mediayhtiö Toinen Aatos Oy, joka työllistää tällä hetkellä 12 henkilöä. Kasvuyritys teki tilikaudella 2019 yhteensä 12 000 euroa voittoa.