Suomalaisyritykset käyttävät alle puolet markkinointibudjetistaan digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin, mutta suurin osa yrityksistä aikoo kasvattaa osuutta tänä vuonna, selviää Fonectan teettämästä kyselytutkimuksesta.

Lokakuussa 2019 toteutetun kyselyn mukaan digitaalinen markkinointi on vakiinnuttanut asemansa suomalaisyritysten markkinoinnin keinovalikoimassa. Suomalaiset yritykset käyttävät digimarkkinointiin keskimäärin 37 prosenttia markkinointibudjetistaan. Digimarkkinoinnin suosio on nousussa, sillä 62 prosenttia yrityksistä aikoo kasvattaa panostuksiaan tänä vuonna. IROResearchin toteuttamaan kyselyyn vastasi 452 erikokoista yritystä ympäri Suomea.

Fonectan kehityspäällikön Otto Hietaharjun mukaan kasvua selittää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten lisääntynyt ymmärrys digimarkkinoinnista.

”Yritykset tuntevat entistä paremmin asiakkaiden ostopolun vaiheet ja näkevät digimarkkinoinnin mahdollisuudet ja hyödyt omalle liiketoiminnalle. Palveluja osataan silloin myös ostaa paremmin. Digimarkkinointia ei enää pidetä vain taktisena kampanjointivälineenä, josta odotetaan pikavoittoja, vaan pitkäjänteisenä brändin rakentamisen keinona”, Hietaharju sanoo tiedotteessa.

Ne yritykset, jotka aikovat kasvattaa digimarkkinointipanostuksiaan merkittävästi, satsaavat muita enemmän LinkedIniin (62 %) ja display-mainontaan (44 %). Hietaharju arvioi syiksi tehoa ja kohdennusmahdollisuuksia sekä laajoja mainosverkostoja ja datan tuomia mahdollisuuksia.

Selvä ero Uudenmaan ja muun Suomen välillä

Vastauksissa korostuvat alueelliset erot. Uudellamaalla sijaitsevat yritykset käyttävät digimarkkinointiin 41 prosenttia markkinointibudjetistaan, mutta muualla Suomessa näin tekee 33 prosenttia.

Suurin ero Uudenmaan ja muun Suomen välillä on yrityksissä, jotka joko eivät käytä digimarkkinointiin lainkaan rahaa tai käyttävät siihen yli puolet markkinointibudjetistaan. Uudellamaalla vain neljä prosenttia vastaajista ei tee lainkaan digimarkkinointia, mutta muualla Suomessa luku on 12 prosenttia. Yli puolet budjetistaan digimarkkinointiin käyttäviä on Uudellamaalla jo 35 prosenttia ja muualla Suomessa vajaa neljännes, 23 prosenttia.

Erot näkyvät myös ulkopuolelta ostetuissa digimarkkinoinnin palveluissa. Uusmaalaiset yritykset ostavat erityisesti Google-hakusanamainontaa (39 %, muualla Suomessa 29 %) ja hakukoneoptimointia (34 %, muualla Suomessa 23 %). Muualla Suomessa kotisivut palveluna on lähes kolmella neljästä yrityksestä (72 %), kun Uudellamaalla luku on 62 prosenttia.