Nuoret ovat entistä kiinnostuneempia rahasta. Säästöpankin tilaama ja Dagmar Driven toteuttama Säästämisbarometri paljastaa, että 58 prosenttia 18–29-vuotiaista suomalaisista on jo aloittanut säästämisen tai sijoittamisen, tai ainakin suunnittelee sitä. Asunnon ostaminen on monen päämääränä.

Kiinnostuksesta huolimatta kyselyyn vastanneet tunnustivat, että heidän tietonsa talousasioista ovat vajavaiset. Omia kulutustottumuksia on entistä vaikeampi seurata, kun käteisen käytöstä on siirrytty pankkikorttiin, suoraveloituksiin, sekä mobiili- ja lähimaksuihin.

Tähän haasteeseen Säästöpankki on lähtenyt hakemaan ratkaisua tarjoamalla rahasta ja taloudenpidosta kiinnostuneille nuorille vastauksia heidän esittämiinsä kysymyksiin.

Säästöpankin markkinointi- ja viestintäjohtaja Laine Spellman kertoo, että kyse ei ole kampanjasta vaan pitkäaikaisesta tekemisestä, joka sisältää vaikuttajayhteistyön rap-artisti ja tubettaja Arttu Lindemanin kanssa.

Talous ja rahankäyttö kiinnostavat nuoria, mutta heidän voi olla vaikeaa löytää itselleen sopivaa väylää saada apua näissä asioissa. Laine Spellmanin arvion mukaan asiaan vaikuttavat etenkin nuorten pankkeja koskevat käsitykset.

”Pankki koetaan monesti etäiseksi ja pankkisanasto hämmentäväksi. Lisäksi monella on mielikuva, että pankkiin on vaikea mennä, jos ei ole rahaa. Säästöpankin tehtävä on edistää jokaisen suomalaisten taloudellista hyvinvointia; taustasta viis”, Spellman toteaa.

Säätöpankki uskoo Spellmanin mukaan, että jokaisella suomalaisella on oikeus ja mahdollisuus taloudelliseen hyvinvointiin - vaikka siihen olisikin vielä matkaa.

Nyt käynnistetyn hankkeen tärkein tavoite on edistää nuorten taloudellista hyvinvointia sekä tarjota heille tietoa rahasta ja säästämisestä helposti sisäistettävässä muodossa ja kanavissa, joissa nuoret viettävät jo valmiiksi aikaa.

”Oman taloudellisen hyvinvoinnin rakentaminen kannattaa aloittaa nuorena. Koska pankkisanasto ja pankkikieli ovat nuorille vaikeaa, haluamme vastata nuorille nyt heidän kielellään”, Spellman sanoo.

Säästämisen ja sijoittamisen ohella nostetaan esille myös kiperät kysymykset, esimerkiksi maksuhäiriömerkinnät, jotka ovat kuitenkin onneksi kääntyneet nuorten kohdalla laskuun.

”Haluamme myös edistää nuorten ymmärrystä raha-asioista, kuten esimerkiksi oman talouden budjetoinnista, tulojen ja menojen seurannasta sekä siitä, mikä on normaalia kuluttamista”, Spellman taustoittaa.

Lisää ymmärrystä kaivataan

Tulevaisuuden ansaintamahdollisuudet mietityttävät Säästämisbarometrin mukaan nuoria eniten. Puolet vastaajista piti vakituista työpaikkaa tärkeänä tavoitteena ja 30 prosenttia pelkäsi, että jää ilman sitä. Myös huoli ilmastonmuutoksesta nakertaa uskoa tulevaan.

Turvallisuuden tunnetta lisää vakaa taloudenhallinta, johon nuoret haluaisivat saada parempia valmiuksia jo peruskoulussa. Laine Spellman on asiasta nuorten kanssa samaa mieltä.

”Koulussa pitäisi puhua enemmän taloudenhallinnasta, tuloista ja menoista sekä säästämisestä ja sijoittamisesta. Talouden tasapaino ja taloudellinen hyvinvointi ovat meidän jokaisen asia”, Spellman korostaa ja ottaa esimerkiksi rahastot ja osakkeet.

”Mitä varhaisemmassa vaiheessa elämää nuoret aloittavat säästämisen, sitä enemmän heillä on aikaa kartoittaa pesämunaa tulevaa varten. Korkoa korolle -ilmiö auttaa siinä.”

Helmikuussa 2020 käynnistyi vaikuttajayhteistyö Arttu Lindemanin kanssa. Sen tarkoitus on edistää nuorten taloudellista hyvinvointia. Lindeman ja Säästöpankki vastaavat saamiinsa kysymyksiin Artun YouTube-kanavalle toteuttamalla videolla, sekä Säästöpankin verkkosivuilla.

”Toivon, että nuoret lähettävät paljon konkreettisia kysymyksiä. Aihe on itsellekin tosi tärkeä. Olen sijoittanut rahaa 18-vuotiaasta asti ja hiljattain ostin ensimmäisen omistusasunnon. Eläkettä vartenkin olen alkanut jo säästää”, Arttu Lindeman kertoo tiedotteessa.

Myös Säästöpankki on vahvasti mukana somessa. Instagram stories -alustalla voi elävöittää tarinoitaan Säästöpankin luomilla GIF-symboleilla, joissa perinteiset kolikot ja setelit ovat vaihtuneet pankkikorteiksi ja swaippauksiksi.

Osana nuorten kokonaisuutta on luotu myös visuaalinen ilme, joka jatkaa Säästöpankin brändi-ilmettä.

Dagmar Driven suunnittelema Säästämisbarometri toteutettiin internet-haastatteluina syksyllä 2019 ja siihen osallistui 1629 vastaajaa. Kohderyhmä koostui 18–69-vuotiaista suomalaisista.

Säästöpankin nuorille puhumisen konseptin ja vaikuttajayhteistyön toteuttavat Dagmar ja Dagmar Stories vuoden 2020 aikana.

Nyt toteutettavan kampanjan budjetti on Laine Spellmanin mukaan muutama kymmenentuhatta euroa.