MTV on elänyt myllerryksessä jo vuosien ajan: yt-neuvotteluita, irtisanomisia ja organisaatiouudistuksia.

Viime ­viikolla MTV siirtyi yrityskaupassa Telialle . Yhtiön johtoon nousi operatiivisena johtajana toiminut Johannes Leppänen.

Eivätkä muutokset ole lopussa. MTV siirtyy osaksi Telian mediaorganisaatiota. Edessä saattaa olla myös muutto Triplaan Telian kanssa.

”Maailma muuttuu nopeasti. MTV:ssä on jo hyväksytty se, että muutos on jatkuvaa. Siksi johtaminen on oikeastaan muutoksen johtamista”, Leppänen sanoo.

MTV on tehnyt vuosien ajan tappiota. Tähän asiaan Telia ja Leppänen haluavat muutoksen.

Jatkuva muutos tarkoittaa jatkuvaa päätösten tekoa. Onneksi Leppäsellä on menetelmä päätösten tekoon. Sen hän oppi espanjalaisessa liikkeenjohdon koulussa IESE:ssä.

Jarkko Nordlund (MTV:n edellinen toimitusjohtaja) rekrytoi minut 2015 Viasatista . Sopimuksessani oli vuoden kilpailukieltopykälä, joten opiskelin median ja viihdealan johtamista IESE:ssä.”

”Suurin osa suomalaisista media­yrityksistä on hyvin edistyksellisiä. Meillä ei ole mitään hävettävää.”

Financial Timesin ja The Economistin vertailussa IESE sijoittuu maailman parhaiden liikkeenjohdon koulujen joukkoon. Koulun on perustanut katolinen, arvokonservatiivinen järjestö Opus Dei. Katolinen tausta ei näy opetuksessa. Koulu tekee yhteistyötä muun muassa Columbian yliopiston ja Harvardin kanssa.

IESE:stä Leppäsen mieleen jäi kolme tärkeää asiaa.

”Johtamisessa on kyse siitä, että maailma, yhteiskunta ja yritys muuttuvat ihmisten näkökulmasta paremmiksi. Suurin osa suomalaisista mediayrityksistä on hyvin edistyksellisiä. Meillä ei ole mitään hävettävää. Ja kolmanneksi: miten tehdään päätöksiä.”

Usein johto ja työntekijät tietävät, miten asioiden pitäisi olla. Leppäsen mukaan suurin haaste on määrittää, mikä ongelma pitää ratkaista.

”Se edellyttää useiden muuttujien selvittämistä. Osa muuttujista on numeraalisia, osa vaikeasti kvantifioitavia, kuten yrityksen kulttuuri ja maine.”

Ongelman määrittelyn jälkeen Leppänen selvittää käytössä olevat vaihtoehdot, analysoi ne ja tekee vasta sen jälkeen päätökset.

Alaistensa johtamisessa Leppänen korostaa sopivimpien ihmisten valintaa ja johdon huomion kohdistamista olennaisiin asioihin.

”Johtamisessa 'kuka' tulee ensin ja sen jälkeen 'mitä'. Voimme lähteä tekemään asioida yhdessä sitten, kun meillä on oikeat ihmiset oikeissa paikoissa. Kaikkein palkitsevinta tässä työssä on ihmisten johtaminen.”

MTV:n johtoryhmä ja keskijohto on viimeisen neljän vuoden aikana myllätty moneen kertaan. Lähtevätkö MTV:n pomot taas hurjaan kiertoon? Leppänen ei kommentoi mahdollisia henkilömuutoksia.

”Meillä on erittäin hieno porukka – varmasti Suomen paras tällä alalla. Telian kanssa meillä on hyvin vähän päällekkäisyyksiä”, hän vastaa.

Kun oikeat ihmiset ovat paikoillaan, antaa Leppänen alaisilleen laajat vapaudet.

”Jos haluaa, että ihmiset ottavat vastuuta, mikromanageeraukselle ei ole tilaa. Tärkeintä on katsoa ulospäin ja miettiä, mitä katsojat, tilaajat ja mainostajat haluavat. Asiat tehdään aina yksinkertaisesti, nopeasti ja parhaaseen tietoon perustuen. Tietoa pitää olla paljon, mutta minä en kierrä sanomassa, mitä dataa seurataan. Tärkeintä on, ettei energia mene yrityksen sisäisiin asioihin.”

Kun Leppänen on antanut alaisilleen vapautta toimia, hän myös vaatii paljon. Hän käy suorien alaistensa kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja, joissa pohditaan liiketoimintaa, miten tiimi työskentelee ja miten ihmiset voivat.

”Epäonnistumisessa ei ole mitään väärää, kunhan päätös on ollut hyvin perusteltu ja läpi mietitty. Eräs proffa sanoi, että pahinta on huono päätös, joka johtaa hyvään lopputulokseen. Jokaisen päätöksen pitäisi kehittää yrityksen toimintaa.”

Näin Pohjoismaihin syntyy uusi mediajätti

Telian ja Bonnierin tv-toimintojen yhdistymisestä syntyy Pohjoismaiden suurin tv-yhtiö. Suurimmat yksiköt ovat Ruotsissa ja Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on toimintaa muun muassa Norjassa ja Baltiassa.

Millaiseksi uusi organisaatio muodostuu?

”Telian tv-yksikkö sulautuu Bonnierilta ostettuihin tv- ja mediatoimintoihin. Johtoon nousee Bonnierin tv-­puolta vetänyt Casten Almqvist. Minä vastaan Telian Suomen-­tv-toiminnoista. Sisältöjen osalta raportoin Almqvistille ja kaupallisista asioista Mathias Bergille, joka on ­kaupallinen johtaja.”

Pääsetkö vaikuttamaan lopputulokseen?

”Kyllä. Olen mukana pohtimassa uuden yksikön organisaatiota erityisesti Suomen osalta. Siitä tulee itsenäinen yksikkönsä. Toisaalta teemme Telian muiden liiketoimintojen, kuten liittymämyynnin, kanssa yhteistyötä. Heillä on mahtava asiakasrekisteri. Olemme Telian kanssa enemmän kuin osien summa. Kehitämme organisaatiota niin, että ketteryys ja nopeus säilyvät.”

Miten MTV voi kilpailla Netflixin kanssa?

”Mainosrahoitteisen tv:n katsominen on kehittynyt hyvin, ja maksullisen C Moren tilaajamäärät ovat kasvaneet. ­Palvelulle, jossa on hyviä paikallisia sisältöjä, on ­kysyntää.”

Kuinka hyvin olet verkottunut?

”Median osalta hyvin. Olin Ruotsissa töissä useissa media­yhtiöissä. Tunnen paljon ihmisiä Bonnierin tv-organisaatiosta, Telialta ja kilpailijoilta. Minulla on ollut esimiehiä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.”

Olet kaksikielinen. Onko siitä apua?

”Kyllä se helpottaa, kun asioista keskustellaan. Urani on ­ollut hyvin pohjoismainen.”

Milloin MTV:n toiminnot näyttävät voittoa?

”Tänä vuonna teemme vielä vähän tappiota. Katsojaosuus sekä mainos- ja tilaustulot ovat hyvässä kasvussa.”