Suomeenkin rantautunut japanilainen ­päivittäistavarakauppaketju Muji on joutunut erikoiseen tilanteeseen Kiinassa. Maan korkein oikeus antoi pitkään vireillä olleeseen riitaan lopullisen päätöksen, jonka mukaan Muji on loukannut sitä kopioineen kiinalaisyrityksen tavaramerkkiä.

Kiinalainen yritys oli luonut selkeästi Mujia muistuttavan myymäläketjun ja myi siellä Mujin tuotteita muistuttavia tuotteita.

Muji määrättiin pyytämään anteeksi sen oikeuteen haastaneelta Hainan Nanhualta ja Beijing Cottonfieldiltä sekä maksamaan noin 80 000 euron korvaukset.

Muji ei ollut ajoissa rekisteröinyt kiinankielistä versiota tavaramerkistään, kertoo asiantuntijayritys ­ Kolsterin partneri Jani Kaulo. Suomalainen Kolster on pitänyt toimistoa Etelä-Kiinan Shenzhenissä vuoden 2018 lokakuusta lähtien.

”Muji ei ollut tehnyt tavaramerkkirekisteröintiä esimerkiksi pyyhkeille, peitoille ja lakanoille. Vuonna 2000 kiinalainen yhtiö haki rekisteröintiä lähes identtiselle kiinankieliselle tavaramerkille. Rekisteröinti kattoi juuri nämä tavarat”, Kaulo kertoo.

”Muji tuli Kiinan markkinoille vuonna 2005 ja alkoi käyttää kiinankielistä tavaramerkkiään myös näille tuotteille, vaikka sillä ei ollut tavaramerkkirekisteröintiä.”

Kiinalaiset yhtiöt vaativat Mujilta käyttökiellon lisäksi korvauksia tavaramerkin käytöstä. Tavaramerkki ei ole täysin sama kuin Mujin merkki. Kaulon mukaan tästä voidaan päätellä, että kiinalainen vastine ei rekisteröinyt merkkiä vain tarkoituksenaan saada se myytyä Mujille.

”Suomalais­yrityksille tyypillinen virhe on, ettei yrityksen tavaramerkkejä nähdä investointia vaativana omaisuutena.”
Jani Kaulo, partneri, Kolster

”Muji otti rekisteröimättömän tavaramerkin käyttöön siitä huolimatta, että merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran kiinalaisen aikaisempaan merkkiin. Tämä katsottiin tavaramerkin loukkaukseksi. Muji on aikaisemmin yrittänyt mitätöidä kiinalaisen yhtiön tavaramerkin rekisteröintiä, mutta ei ole pystynyt osoittamaan, että kiinalainen yhtiö olisi tehnyt sen vilpillisessä mielessä.”

Kaulon mukaan tapaus ei ole niin yksiselitteinen, että siitä voisi tehdä lopullisia päätelmiä. Kiinan valtio on viime aikoina antanut julkisia lausuntoja immateriaalioikeuksien parantamisesta maassa.

”Tavaramerkkilaissa on edelleen puutteita sen suhteen, että vilpillinen mieli on vaikea todistaa selvissäkin tapauksissa. Tämä osaltaan mahdollistaa liiketoimintamallin, jossa toisten tavaramerkkejä kaapataan siinä toivossa, että rekisteröinti saadaan myytyä tai sen perusteella päästään vaatimaan korvauksia tavaramerkin loukkauksesta.”

Kaulo huomauttaa, että suomalaisilla yrityksillä on opittavaa Mujin tapauksesta. Koska Kiinassa on hyvin vahva periaate, että tavaramerkin rekisteröintiä ensimmäisenä hakenut myös saa rekisteröinnin, on tavaramerkkien kaappaaminen monille yrityksille liiketoimintaa.

”Kaapattu tavaramerkki muodostaa suomalaisyrityksille kaupan esteen. Näitä tapauksia on valitettavan useita.”

Vaikka uusi laki helpottaa kaappauksia vastaan käytävää taistelua, on lopputulos edelleen epävarma ja prosessi vie aikaa.

”Mikäli Kiinaan ollaan ­menossa tosissaan, tavaramerkit kannattaa hakea rekisteröitäväksi laajemmin kuin vain ydintuotteille. Tällöin houkutus on pienempi hakea tavaramerkin rekisteröintiä ydintuotteita lähellä oleville tai niihin liittyville tavaroille. Näin kävi esimerkiksi Angry Birds -tavaramerkille.”

Prosessi aiheuttaa Kaulon mukaan merkittäviä kuluja verrattuna siihen investointiin, jolla tavaramerkin rekisteröinti olisi hankittu ajoissa omiin nimiin.

”Suomalaisyritysten tyypillinen virhe on, ettei yrityksen tavaramerkkejä nähdä investointia vaativana omaisuutena ja säästetään väärässä paikassa. Sitten tullaan pyytämään apua, kun ollaan jo ongelmissa.”