Kaikki ovat kuulleet kyllästymiseen saakka siitä, kuinka megatrendit kuten digitalisaatio, uudet teknologiat ja globalisaatio tulevat muokkaamaan maailmaa. Kukaan ei voi kuitenkaan kieltää sitä, etteivätkö muutokset näkyisi jo nyt.

Liiketoiminnassa näemme ensinnäkin enenevissä määrin, kuinka perinteisesti omissa siiloissaan pysytelleet tahot laajentavat toimintaansa uusille alueille tai yhdistelevät niitä. Hyvä esimerkki tästä ovat luovien toimistojen ja konsulttiyhtiöiden sulautumiset, kun ne pyrkivät yhdistämään tekniikan ja tunteiden hallinnan.

Toiseksi monoliitteina pitämämme toimijat kohtaavat uudenlaista kilpailua, joka vie pohjaa niiden ydinbisneksiltä. Tämän seurauksena ne joutuvat tekemään radikaalejakin muutoksia toimintaansa. Esimerkiksi suuret pankit ovat äskettäin ilmoittaneet laajoista yt-neuvotteluista ja muun muassa OP on tehnyt avauksia täysin uusille alueille kuten sähköautojen liisaukseen.

Kolmanneksi digitalisaatio kiihdyttää markkinoiden polarisoitumista. Internetin lainalaisuuksiin kuuluu, että voittaja vie kaiken, kuten Google hakukoneissa. Monilla aloilla markkinoita tulee hallitsemaan yhtäältä yksi tai kourallinen toimijoita, ja toisaalta pienet yritykset menestyvät keskittymällä jollekin kapealle osa-alueelle. Keskikokoisten yhtiöiden kohtalo tässä skenaariossa on karu.

Lisäksi liian harvoista uusien asioiden osaajista käydään kovaa kilpailua sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Miten meidän sitten tulisi suhtautua näihin murskaavilta tuntuviin muutosvoimiin?

GE :n pitkäaikainen toimitusjohtaja Jeffrey R. Immelt tiivisti haastattelussa muutosjohtamisen kokemuksiaan. Hänen mielestään tärkeimpiä asioita ovat kurinalaisuus, perehtyminen, muutoksen tosissaan ottaminen, panostaminen, jatkuvuus, valmius suunnanmuutoksiin ja uudenlaisten osaamisten kehittäminen ja hankkiminen yhtiöön.

Tämä on erinomainen muistilista kaikille meille asemasta ja työpaikasta riippumatta. Uuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen edellyttää aitoa halua oppia uutta.

Kirjoittaja Jari Muikku on Digital Media Finlandin konsultti.