Itämeren tulevaisuuden turvaamiseen tähtäävä #meidänmeri-kampanja käynnistyi virallisesti viime viikon perjantaina ja jatkuu vuoden loppuun. Muumien tekijänoikeuksia hallinnoivan Moomin Characters -yhtiön ja John Nurmisen Säätiön yhteiskampanjalla pyritään vuoden aikana keräämään miljoona euroa säätiön työhön.

Kampanjaa on rakentamassa yli 100 yritystä ja muuta organisaatioita erilaisista kulttuuri-instituutioista aina kaupunkeihin, kouluihin, partiolaisiin ja muuhun järjestökenttään Itämeren ympäriltä ja kauempaa.

“Mukaan on lähtenyt upea joukko Moomin Charactersin pitkäaikaisia lisenssinhaltijoita ja yhteistyökumppaneita kymmenienkin vuosien takaa sekä myös aivan uusia tahoja. Muumien ympärille vuosikymmenten saatossa syntyneen yhteisön halu auttaa tulee näkymään tänä vuonna laajasti Itämeren eduksi”, Moomin Charactersin toimitusjohtaja Roleff Kråkström kommentoi tiedotteessa.

Kampanjassa on mukana suurin osa Muumi-lisenssin haltijoista sekä myös John Nurmisen Säätiön pitkäaikaiset yhteistyökumppanit Sanoma, Supercell ja Orion.

”Olemme ilolla mukana tässä kunnianhimoisessa kampanjassa, jolla tavoitellaan konkreettisia parannuksia meren tilaan sekä suurta näkyvyyttä Itämeren asialle”, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen kertoo tiedotteessa.

Varoilla toteutetaan puhdistus- ja kulttuurihankkeita

John Nurmisen Säätiö rahoittaa lahjoituksilla muun muassa Lannoitelaivaus-hanketta, uutta avausta Itämeren suojelussa. Lannoitteiden merikuljetukset on tunnistettu huomattavaksi ravinnepäästöriskiksi. Ravinnepäästöt liittyvät satamissa tapahtuvaan lannoitteiden lastaukseen ja purkuun sekä lannoitteita kuljettaneiden alusten ruumien pesuun avomerellä. Yksittäisessä lannoitteita käsittelevässä satamassa pelkästään hulevesien mukana mereen joutuvat vuotuiset ravinnepäästöt voivat olla useita tonneja fosforia ja jopa satoja tonneja typpeä, mikä vastaa suuren kaupungin jätevedenpuhdistamon vuosipäästöjä.

John Nurmisen Säätiön Lannoitelaivaus-hankkeessa edistetään päästöjä vähentävien toimintatapojen käyttöönottoa koko Itämeren alueella yhdessä alan toimijoiden, kuten satamien, satamaoperaattoreiden, lannoitteiden valmistajien ja kaupunkien kanssa. Hanke koskee Suomea ja Suomenlahtea sekä koko Itämeren aluetta ja erityisesti niitä lannoitteiden kauttakulkusatamia, joissa venäläiset toimijat ovat merkittävässä roolissa. Tavoitteena on suuren mittaluokan ympäristövaikutus.

Säätiö on tehnyt työtä myös maatalouden ravinnepäästöjen hillitsemiseksi. Se on ollut mukana tuomassa Suomeen uutta tehokasta vesiensuojelumenetelmää, peltojen kipsikäsittelyä, ja kuluvana vuonna säätiö on mukana laajentamassa kipsin käyttöönottoa Itämeren rantavaltioihin.

”Kipsikäsittely on erittäin tehokas ensiapu rehevöitymisen hillinnässä. Työmme vauhdittuu #meidänmeri-kampanjan lahjoitusten turvin. Pureudumme parhaillaan myös maatalouden ravinnepäästöjen tärkeimpään juurisyyhyn eli eläintuotannon ravinnetasapainoon”, John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt kertoi kampanjan lanseeraustilaisuudessa.

Puhdas Itämeri -hankkeiden ohella säätiö rahoittaa kampanjavaroilla valtakunnallista Muistojen meri -kulttuurihanketta. Hankkeen tavoitteena on aktivoida suomalaiset miettimään suhdettaan Itämereen keräämällä tärkeimpiä ja sykähdyttävimpiä merimuistoja. Muistojen kirjo ja suomalaisten Itämeri-suhde kuratoidaan monimediaiseksi näyttelykokonaisuudeksi.

”Tämä on meille ainutlaatuinen tilaisuus nostaa Itämeri maailmankartalle ja teemme kaikkemme, jotta saamme kampanjan avulla mahdollisimman suuren hyödyn Itämerelle ja sen perinnölle ”, Arrakoski-Engardt toteaa.

Kampanjan tavoitteena on kerätä miljoona euroa, ja Moomin Characters itse lahjoitti kampanjaan sen lanseerauksen yhteydessä 150 000 euroa. Kampanjaan voivat osallistua myös yksityiset ihmiset lahjoituksin.

Lue myös: Muumitarinoiden juhlavuoden kampanjan tavoitteena on kerätä miljoona euroa Itämeren suojelulle: "Näin paimennetaan kaikkia ekologisempaan suuntaan"