Valtiotieteen maisteri Antti Erikivi työskennellyt S-ryhmässä 22 vuotta, joista ensin 12 vuotta SOK:lla strategiayksikössä projektipäällikkönä ja sen jälkeen kymmenen vuotta ABC-ketjuohjauksen johtoryhmässä kehitysjohtajana. Ennen Ellun Kanoihin siirtymistä Erikivi työskenteli reilun vuoden Aspon tytäryhtiössä Leipurin Oyj:ssä rakentamassa uutta Food Service -liiketoimintayksikköä.

Erikivellä on siis laaja kokemus strategia- ja johtamistyöstä ja niiden kehittämisestä. Hänen näkemyksensä mukaan kaikki yritysten ongelmat ovat johtamisongelmia ja suurin osa johtamisongelmista kommunikaatio-ongelmia. Johtajuus on murroksessa ja nyt viimeistään koronakriisitilanteessa on aika nostaa ihmisyys ytimeen.

“Viisaus ei asu titteleissä vaan ihmisissä. Panostamalla ihmisten väliseen vuorovaikutukseen sekä näissä hetkissä syntyvään näkemyksellisyyteen autetaan yrityksiä menestymään pitkäjänteisesti”, Erikivi kiteyttää tiedotteessa.

Koronakriisi on Erikiven mukaan osoittanut, kuinka strategiatyön on oltava jatkuvaa ennakointia ja tulevaisuuskuvien hahmottamista. Tarvitaan jatkuvaa suunnan kirkastamista siitä, miten oma strategia elää kussakin ajassa ja miten se toteutuu erilaisissa tulevaisuuskuvissa.

”Pelkät numerot eivät sitouta yhteiseen muutoksen todeksi tekemiseen. Ihmisten vahvuuksiin ja osaamiseen tai niiden kasvattamiseen pohjautuva strategia tuntuu tuottavan vahvimmin tuloksia. Huono kulttuuri tuhoaa pitkällä aikavälillä hyvänkin strategian”, Erikivi sanoo.

Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen kertoo toimiston keskittyvän rinta rinnan vahvasti viestinnän ja muutoksen tekemiseen.

”Antti tuo asiakkaillemme juuri tässä ajassa tarvittavaa, vahvaa näkemystä ja kokemusta strategiatyöstä ja johtamisen kehittämisestä”, Tujunen kommentoi.

Vuonna 2008 perustettu Ellun Kanat teki viime vuonna 5,8 miljoonan euron liikevaihdon ja 464 000 euroa liikevoittoa. Tilikauden tulos oli 376 000 euroa.

Pääomistaja Kirsi Piha luopui alkuvuodesta hallituksen puheenjohtajan tehtävästä, ja paikan otti hallitusammattilainen, pitkään Mustin ja Mirrin toimitusjohtajana toiminut Mika Sutinen.