Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen mediaanipalkka vuonna 2018 oli 5 000 euroa, mikä on sama kuin vuotta aiemmin. Bonusta saavien osuus kasvoi, mutta provisiota saavien osuus pieneni. Tämä selviää Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n tuoreesta palkkatutkimuksesta.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen palkkaustavoissa on tapahtunut hienoinen muutos edelliseen vuoteen. Kiinteän palkan lisänä bonusta saavien osuus kasvoi edellisvuodesta viidellä prosenttiyksiköllä.

Kiinteän palkan lisänä provisiota saavien osuus sen sijaan laski kuudella prosenttiyksiköllä. Pelkkä provisio tai takuupalkka palkkaustapana oli edelleen palkan perusteena kolmella prosentilla vastaajista.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkimusjohtaja Antti Kauhanen ei ole vähään aikaan nähnyt tuoreita tutkimuksia palkkaustavoista Suomessa. Mutta hän arvelee, että tulospalkkauksen lisääntyminen myynti- ja markkinointityössä voisi selittyä sillä, että työn sisältöjä halutaan arvioida aiempaa laajemmin.

"Provisio on sidottu myyntiin, kun taas tulospalkkauksessa työn sisältöjä heijastellaan monipuolisemmilla mittareilla. Palkkaustapoja täytyy muuttaa, jotta ne sopivat työnkuviin", Kauhanen toteaa tiedotteessa.

Mitään isoja korotuksia ei Kauhasen mukaan ole yleisesti luvassa.

"Palkankorotukset ovat maltillisia. Uusia työehtosopimuskierroksia käydään syksyllä. Ne käydään epävarmoissa tunnelmissa. Talouden kasvuvauhti hiipuu, eikä näköpiirissä ole kovin voimakasta nousua", Kauhanen arvioi.

Naisten on edelleen vaikeampi päästä johtotehtäviin

Miesten ja naisten palkkaero suurentui myynnissä ja markkinoinnissa edellisvuodesta. Miesten mediaanipalkka oli 5 200 euroa ja naisten 4 480 euroa. Tutkimukseen vastanneista 25 prosenttia oli naisia, mikä vastaa MMA:n jäsenistön sukupuolijakaumaa.

MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen kertoo M&M:lle, että alalla oli joitakin vuosia sitten tilanne, naisten palkat ovat olleet noin 90 prosenttia miesten palkoista, siis suhteessa keskimääräistä paremmat. Tutkimuksessa ilmenneelle palkkaerojen kasvulle voi olla Häkkisen mukaan useampia syitä.

"Yksi tätä selittävä tekijä voi olla tilastollinen selitys. Tutkimusmenetelmä on palkkatutkimuksissa sellainen, että vastaajat vaihtuvat vuosittain. Siinä tulee pientä prosenttien heittelyä eri suuntiin vuosittain", Häkkinen kertoo.

"Toisaalta tämä saattaa ilmentää edelleen myös tätä lasikattoasiaa. Naisten on edelleenkin todennäköisesti vaikeampi päästä myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviin ja toimitusjohtajatehtäviin", hän jatkaa.

Kun mediaanipalkkoja verrataan kokemusvuosien mukaan, rajuin muutos tapahtui alalla enintään viisi vuotta olleiden mediaanipalkassa, joka putosi vuodessa 650 eurolla 3 850 eurosta 3 200 euroon.

Aineistosta käy siis ilmi, että alle viisi vuotta alalla työskennelleillä on pienemmät palkat verrattuna työntekijöihin, jotka ovat työskennelleet alalla pidempään. Myös tämä seikka saattaa osaltaan selittää miesten ja naisten palkkaerojen kehitystä.

"Jossakin vaiheessa viime vuosina naisia on käsittääkseni tullut alalle ja meille jäseniksi suhteessa enemmän kuin heidän määränsä oli aikaisemmin. Voi olla, että naisia on nuoremmissa ikäluokissa ja alalle tulleissa enemmän, mikä osaltaan voisi myös selittää tätä kehitystä", sanoo Häkkinen.

Toimialakohtaisessa vertailussa mediaanipalkka pieneni vähittäiskaupassa. Tuote- ja palvelukohtaisessa vertailussa eniten tienaavat löytyvät lääkintä- ja sairaalatarvikkeiden sekä elektroniikan ja sähkötarvikkeiden myynnistä ja markkinoinnista.

Tutkimus perustuu Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n rekisteristä poimittuun otokseen, jolle toimitettiin sähköpostilla linkki verkkokyselyyn. Tutkimukseen vastasi 1 458 kokopäiväisessä työsuhteessa vuonna 2018 ollutta jäsentä. Vastausprosentti oli 12 prosenttia. Tiedonkeruu toteutettiin 11. -31.1.2019.

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toimeksiannosta.