Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten luottamus Suomen talouteen romahti viimeksi kuluneen vuoden aikana, tiedottaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA.

Asia käy ilmi Myyntipäällikköbarometrista, johon vastasi 1 419 myynnin ja markkinoinnin ammattilaista.

Luottamus Suomen talouteen oli heikentynyt 12 viime kuukauden aikana vastaajista jopa 42 prosentin mielessä. Muutos edellisvuoteen on merkittävä, sillä viime vuonna luottamuksen heikkenemisestä kertoi vain 7 prosenttia vastaajista.

Barometrin vastaajista vain 17 prosenttia ilmoitti luottamuksensa Suomen talouteen kasvaneen tänä vuonna.

MMA:n mukaan Myyntipäällikköbarometrin tuloksista voi päätellä kaupan kyllä käyneen tämän vuoden aikana, mutta myynnin kasvutahdin hiipuneen. Kolmen vuoden tulokset indikoivat myynnin kasvun saavuttaneen huippunsa vuoden 2018 aikana.

Tilanne on nyt heikoin autoalalla, kun taas toimialoista elintarvikeala näyttäytyy muita positiivisempana.

Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Ostbaum katsoo tiedotteessa Myyntipäällikköbarometrin Suomen taloutta koskevien luottamustulosten olevan pitkälti linjassa muiden talouden luottamusindikaattorien kanssa.

”Tämän vuoden alussa indikaattorit ovat painuneet todella negatiivisiksi, varsinkin kuluttajien luottamus ja teollisuuden luottamus. Sen sijaan palvelualojen luottamus on puolestaan pysynyt parempana. Tämä teollisuuden ja palvelualojen välinen jako ei näy Myyntipäällikköbarometrin tuloksissa, mikä on mielenkiintoista”, Ostbaum sanoo.

”Viesti on samanlainen kuin mitä me saamme makrodatan puolelta: hidastumista on nyt selvästi havaittavissa. Niin sanotut pehmeät indikaattorit, luottamusindikaattorit, ovat heikentyneet jo pidemmän aikaa, mutta nyt aletaan nähdä heikentymistä myös kovassa datassa. Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit ovat selvästi hidastuneet.”

Ostbaum kertoo raportissa viennin kasvaneen Suomessa toistaiseksi vielä ihan hyvin, mutta hän huomauttaa tämän vuoden luvuissa näkyvän vielä erityistekijät, kuten muutama Suomesta lähtevä risteilyalus.

”Se on tilapäinen myönteinen tekijä, mutta perusvire on viennissäkin hidastuvaan suuntaan”, Ostbaum sanoo.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on jo kolmena vuonna kerännyt jäsentensä näkemyksiä Myyntipäällikköbarometri-kyselyllä, jonka on toteuttanut Aula Research Oy.

MMA katsoo, että myynti- ja markkinointialan henkilöstö näkee työssään sekä oman organisaationsa sekä asiakkaiden taloudellisen tilanteen kehityksen, ja siksi heillä on näköalapaikka arvioida talouden kehityssuuntia.