Vaikuttajaviestintä

Aleksi Ylä-Anttila 29.4. 13:07

N2 Commsin toimitusjohtaja Jukka Hakala lähetti viestintää käsittelevän kirjansa kaikille kansanedustajille: "Usein suomalainen poliitikko on tylsyyteen asti kuivakka"

Timo Pylvänäinen
Lakisääteistä lobbarirekisteriä on pohtinut parlamentaarinen ryhmä.

Viestintätoimisto N2 Commsin toimitusjohtaja Jukka Hakala haluaa lahjoituksellaan edistää poliittista keskustelukulttuuria ja poliitikkojen viestimistaitoja.

Jukka Hakala on lähettänyt viimeisimmän, vuonna 2015 julkaistun viestintää ja markkinointia käsittelevän kirjansa Miten saan viestini perille lahjoituksena kaikille vastavalituille Suomen kansanedustajille. Kirjat ovat jo postissa.

Viestintätoimisto N2 Commsin toimitusjohtaja Hakala kertoo M&M:lle, että on Hakalan mukaan kaksi keskeistä syytä, joista ensimmäinen on  keskustelukulttuurin parantaminen Suomessa.

"Suomessa on minusta aika heikko poliittisen keskustelun taso. Meillä ei ole sellaista retorista perinnettä. Haluan parantaa suomalaisten poliitikkojen retorisia valmiuksia ja sitä kautta kehittää keskustelukulttuuria. Kun katsoo vaaliväittelyitä, keskustelu on enimmäkseen inttämistä ja toisten päälle huutamista", Hakala sanoo.

Toinen syy on Hakalan mukaan hänen halunsa tuoda kansanedustajien tietoisuuteen, miten viestinnällä ja markkinoinnilla voidaan luoda arvoa suomalaiselle tuotteelle, palvelulle tai ideoille.

"Vanha virsihän on, että olemme vähän huonoja hyödyntämään viestinnällistä ja markkinoinnillista osaamista. Toivottavasti tämä teko avaa vähän silmiä siinä, että vahva viestintä- ja markkinointiosaaminen on keino saada suomalaista osaamista paremmin maailmalle."

Jukka Hakala haluaa auttaa suomalaispoliitikkoja viestimään paremmin. | Kuva: Matti Pyykkö

 

Hakalan mukaan suomalaiset poliitikot ovat suurelta osin vaikeasti ymmärrettäviä, kun ajatellaan, että vastaanottajina ovat tavalliset kansalaiset. Tämä voi selittää Hakalan arvion mukaan myös populismin nousua kaikkialla läntisessä Euroopassa.

"Hyvin yksinkertaisiksi paketoidut asiat ovat herättäneet ihmisissä vastakaikua", arvioi Hakala.

Kolme keskeistä ohjetta

Hakala antaa kaikille kansanedustajille kolme simppeliä ohjetta, joiden avulla omaa viestimistä voi parantaa ja kehittää eteenpäin. Ensimmäinen asia on Hakalan mukaan se, että tekojen ja viestien tulee olla yhdenmukaisia, eikä ristiriidassa keskenään.

”Politiikassa on tyypillistä, että ensin luvataan maat ja puut taivaalta, mutta kun varsinainen toiminnan aika tulee, se onkin jotain muuta.”

Toinen olennainen pointti on kiteyttämisen taito. Kansanedustajien tulisi Hakalan mukaan harjoitella sitä, että he osaavat sanoa monimutkaiset ja vaikeatkin asiat ymmärrettävästi.

"Erilaiset vertaukset ja esimerkit ovat tässä hyvä apukeino. Antero Vartian toteamus Compensate-säätiön julkistamistilaisuudessa on tästä hyvä esimerkki. Hän totesi, että jos kaadamme maitolasin pöydälle, totta kai me siivoamme sen. Se konkretisoi kuulijalle hyvin, kuinka myös maapallon aiheuttamamme sotkut on siivottava."

Kolmantena neuvona Hakala kannustaa kansanedustajia ja poliitikkoja ottamaan tunteet rohkeasti osaksi omaa viestimistään.

"Ei pidä pelätä tunnepitoisen sisällön hyödyntämistä. Usein suomalainen poliitikko on tylsyyteen asti kuivakka. Viestistä puuttuvat henkilökohtainen näkemys ja tunteiden hyödyntäminen. Kun pystyy herättämään vastaanottajassa tunteita, pystyy herättämään heissä myös toimintaa", Hakala korostaa.

Markkinointiviestinnän ammattilaisena Hakala katsoi, että tuoreiden eduskuntavaalien jälkeen tehty kirjalahjoitus on oiva tapa kasvattaa myös itse kirjan tunnettuutta ja sitä kautta nostaa viestintää ja markkinointia entistä vahvemmin osaksi julkista keskustelua.

"Totta kai toivon, että myös ne ihmiset, jotka eivät ole vielä löytäneet kirjaa, tulevat tietoisiksi sen olemassa olosta. Viestinnän oppaat ovat sinänsä aika ajattomia. Aristotelesin Runousopin retoriset havainnot pätevät edelleen suureta osin. Kustansin aikanaan kirjan itse. Tämä suo minulle sen luksuksen, että voin sitä aika avokätisesti jakaa. Katsoin, että tämä oli hyvä paikka nostaa viestinnän ja markkinoinnin asiaa esille. Jos ne tulevat esille kansanedustajien puheissa ja toiminnassa, ne heijastuvat varmasti jatkossa laajemmin koko Suomeen."

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö