Naiset, nuo shoppaajat. USA:n kotitalouksissa ostopäätöksen lähes tuotteessa kuin tuotteessa tekee mitä todennäköisimmin nainen.

The Center for Media Research keräsi yhteen tutkimuksia vähittäiskaupasta. Yhdysvalloissa naisten valta ostopäätöksissä on valtava – ja yhä nousussa. Marketing Zeus tutkimuslaitoksen arvion mukaan USA:n vähittäisostoksista seitsemän biljoonan dollarin eli seitsemän tuhannen miljardin edestä ostopäätöksen takana on vuosittain nainen. Fleisman Hillard Inc. arvioi naisten kontrolloivan kahta kolmannesta USA:n ostovoimasta seuraavan kymmenen vuoden sisällä.

1950-luvulla syntyneet babyboomilaiset johtivat naisten kouluttautumista yliopistoihin, ja siten korkeampiin palkkoihin. Niinikään, naiset omistavat nykyisin 40 prosenttia USA:n yksityisyrityksistä. Lisäksi yli 70 prosenttia tästä ikäluokasta asuu talouksissa, joissa kumpikin puoliso on palkkatyössä.

Fona Internationalin blogiarviossa ruokaostoksissa naisten päätösvalta on musertava: 93 prosenttia ostopäätöksistä on naisten tekemiä. Vähittäiskaupassa 85 prosenttia kulutuspäätöksistä on naisten tekemiä. Jopa tuotteissa, jotka on miehille suunnattuja, ostopäätöksen takana on yli 50-prosenttisesti nainen.

Lomapäätöksissäkin nainen vie ja mies vikisee: 92 prosenttia.

Suurimpia kuluttajaryhmiä ovat naiset ikäryhmässä 50–70-vuotiaat. 50-vuotta täyttäneiden amerikkalaisnaisten yhteenlaskettu ostovoima on arvion mukaan jopa 19 biljoonaa dollaria.

Amerikkalaiset ostoksilla

•85 % kaikista kuluttajien ostopäätöksistä on naisten tekemiä.

•93 % ruokaostoksista on naisten tekemiä.

•75 % amerikkalaisnaisista pitää itseään kotitaloudessaan pääasiallisena ostopäätösten tekijöinä.

•50 % miehillekin suunnatuista tuotteista ostaa nainen.

•80 % terveydenhoitoon liittyvistä päätöksistä tekee nainen.

•68 % uusien autojen ostopäätöksistä on naisten tekemiä.

•66 % pc-päätteiden hankinnoista on naisten hankintoja

•92 % lomamatkapäätöksistä.