Keskusta

Keskustan listoilta kuntien valtuustoihin on pyrkimässä yhteensä 7 450 ehdokasta. Puolueen vaalibudjetti on noin 400 000 euroa.

Vaaliteemana on Tulevaisuuden huolenpito. Keskusta painottaa kampanjassaan kunnan roolia arjessa. Hahmo Design on auttanut kampanjan ulkoasuun liittyvissä asioissa.

Ehdokkaat käyttävät rahaa eniten kampanjoihinsa Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vaalikampanjoihin käytetään sadoista euroista muutamiin tuhansiin euroihin.

Kristillisdemokraatit

Kristillisdemokraatit asettaa tämän vuoden kuntavaaleihin alustavan tiedon mukaan 1 974 ehdokasta.

Puolueen kampanjabudjetti kuntavaaleihin on 140 000 euroa. Tämän lisäksi puolueen eri osastot laittavat rahaa kampanjatyöhön. Näistä summista ei ole tarkkaa tietoa.

Kampanjateema on tänä vuonna inhimillisempi ote päätöksiin. Lapset ja lapsiperheille suunnatut palvelut ovat kristillisdemokraattien kampanjassa näkyvästi esillä.

Kampanjassa panostetaan neljäänkymmeneen suurimpaan kaupunkiin.

Vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton ehdokasmäärä tämän vuoden kuntavaaleissa on 3 200 ehdokasta. Puolueen vaalibudjetti on noin 100 000 euroa.

Tärkeitä vaaliteemoja vasemmistoliitolle ovat hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille, laadukas koulutus ja varhaiskasvatus, hyvä asuminen ja ympäristö ja parempi työllisyys ja hyvät työehdot.

Vasemmistoliitto ei käytä mainostoimistoa kuntavaalikampanjassaan.

Ehdokkaiden kampanjoihinsa käyttämä rahamäärä vaihtelee nollabudjeteista tuhansiin euroihin. Pääkaupunkiseudulla käytetään markkinointiin eniten rahaa.

Kokoomus

Kokoomus asettaa tämän vuoden kuntavaaleissa ehdolla yhteensä noin 5 750 ehdokasta.

Kampanjakoordinaattori Daniel Lahti kertoo, että kampanjoinnissa painotetaan pääkaupunkiseudun ohella maakuntien kasvukeskuksia. Kampanjabudjetti on noin 400 000 euroa.

Kantavia vaaliteemoja kokoomuksella on tämän kertaisissa kuntavaaleissa kolme. Kaikki alkavat t-kirjaimella.

"Koko kampanja kulminoituu kolmeen sanaan. Toimiva, terve ja turvallinen", sanoo Daniel Lahti.

Kokoomus ei käytä mainostoimistoja eikä viestintätoimistoja kampanjoinnissa. Pääkaupunkiseudulla, maakuntakeskuksissa ja kasvukeskuksissa käytetään yleisesti ottaen eniten rahaa kampanjointiin

SDP

SDP asettaa tämän hetkisen tiedon mukaan yhteensä noin 6 070 kuntavaaliehdokasta tämän vuoden vaaleihin.

Puolueen kampanjabudjetti nousee pidemmällä aikavälillä puoluesihteeri Antton Rönnholm in mukaan noin 600 000 euroon.

Edellä mainittuun puolueen kampanjabudjettiin eivät sisälly ehdokkaiden omat panostukset.

Yhteistyökumppanit mainosten- ja median osalla ovat Mellakka Helsinki ja ToinenPHD.

Tärkeimmät vaaliteemat liittyvät SDP:llä palveluihin, kuten kouluihin, varhaiskasvatukseen ja vanhusten palveluihin. Taustalla vaikuttaa hallituksen kaaveilema sote-ratkaisu.

RKP

RKP:llä on tämän vuoden kuntavaaleissa 1 324 ehdokasta. Puolueen vaalibudjetti on noin 350 000 euroa.

Tärkeät vaaliteemat ovat toimiva terveydenhoito, peruspalvelut ja koulutus.

RKP ei käytä mainostoimistoa kuntavaalikampanjassaan.

Ehdokkaista tunnetut nimet käyttävät rahaa kampanjointiin eniten. Eniten henkilökohtaiseen kampanjointiin käytetään RKP:lle vahvoilla alueilla, kuten rannikko-Pohjanmaalla sekä myös Turussa ja Helsingissä.

Perussuomalaiset

Perussuomalaisilla on kaikkiaan noin 500 000 euron kampanjabudjetti. Puolueen kuntavaalibudjetti vuonna 2012 oli noin 720 000 euroa.

Puolueen listoilta kuntien valtuustoihin on pyrkimässä yhteensä 3 828 ehdokasta. Määrä on noin 400 vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Perussuomalaiset korostaa arjen asioita vaalikampanjassaan. Sloganina on Arjesta se alkaa. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Puotsalo n mukaan vaalikampanjan kattoajatuksena on korostaa, "kuinka kuntalaisen elämän korjaaminen alkaa arkisista asioista".

Puolueen kampanjan mainostoimistona on Kaski Agency ja mediatoimistona Voitto.

Vihreät

Vihreillä on yhteensä noin 2 600 ehdokasta kuntavaaleissa. Ehdokasmäärä on suurempi kuin koskaan ja yli 300 enemmän kuin viime kuntavaaleissa.

Puolueen kampanjabudjetti on noin 450 000 euroa.

Kantavat vaaliteemat ovat koulutus, ympäristö, köyhyyden torjuminen ja työllisyys. Puolueen vaalislogan kuuluu: Päätos on sinun.

Vihreät on työskennellyt kampanjassa yhteistyössä mainostoimisto Sherpan kanssa. Sisältöjä tehdään myös puolueen sisäisin voimin.

Markkinointi&Mainonta kertoo tällä viikolla ilmestyvässä verkkoartikkelien sarjassa puolueiden kuntavaalikampanjoinnista. Sarjassa ovat mukana vasemmistoliitto, vihreät, keskusta, SDP, RKP, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja kokoomus.