Trendit

Aleksi Ylä-Anttila 17.1. 14:05 päivitetty 17.1. 14:09

Nämä viisi trendiä ovat juuri nyt tutkitusti pinnalla suomalaisyritysten markkinoinnissa: "Se on pieni yllätys"

Liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yritys BearingPoint selvitti Suomen Digimenestyjät 2019 -tutkimuksessa, millaiset digitrendit suomalaisyrityksissä ovat juuri nyt pinnalla.

Tutkimuksessa analysoitiin kaikkiaan 54 johtavan suomalaisyrityksen 66 brändiä 16 toimialalta. Tutkimuksen toteutti liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yritys BearingPoint. Tutkimus tehtiin nyt kuudetta kertaa.

Digimenestyjät-tutkimuksessa olivat Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi nyt ensimmäistä kertaa Saksa, Iso-Britannia, Italia, Irlanti ja Portugali.

BearingPoint nostaa esille viisi markkinointiviestinnän ajankohtaista trendiä vertailemalla aiempien vuosien ja tuoreen tutkimuksen tuloksia. Nämä viisi asiaa ovat nyt selvästi pinnalla suomalaisessa markkinointiviestinnässä.

1. Markkinointiviestintä on yhä kohdennetumpaa

Suomen Digimenestyjät 2019 -tutkimuksen mukaan yritykset paitsi toteuttavat aiempaa enemmän markkinointiviestintää, myös kohdentavat entistä enemmän näyttömainontaa niille kuluttajille, jotka ovat aiemmin käyneet yrityksen verkkosivuilla. Tutkimusotoksessa tällainen digimarkkinoinnin kohdentaminen on lähes tuplaantunut viime vuodesta.

Bearingpoint Suomen Digital & Strategy -praktiikan vetäjän Antti Maunulan mukaan markkinointiviestinnän kohdennuksen lisääntyminen on selkeästi odotettu trendi.

"Kuluttajat odottavat koko ajan kohdennetumpaa ja personoidumpaa viestintää yrityksiltä. Markkinointiviestintäteknologioiden ja yritysten kyvykkyyksien edistyessä on selkeää, että markkinointi on entistä kohdennetumpaa. Se tuo yrityksille parempia tuloksia", Maunula kiteyttää M&M:lle.

2. Asiakkaiden osallistaminen yleistyy

Pelien, kilpailujen ja arvontojen määrä on tasaisessa kasvussa. Niitä järjesti digikanavissaan tänä vuonna 43 prosenttia tutkituista suomalaisyrityksistä. Edellisvuonna osuus oli 7 prosenttiyksikköä pienempi, ja myös viime ja sitä edellisen vuoden erotus on 7 prosenttiyksikköä. Lisäksi crowdsourcingia (suom. yleisön joukkoistamista / osallistamista) verkkosivuillaan toteutti jo 31 prosenttia tutkituista yrityksistä. Vuotta aiemmin luku oli 19 prosenttia.

Maunulan mukaan asiakkaiden osallistamisen yleistyminen on myös melko odotettu trendi. Yritykset pyrkivät jatkuvasti tiiviimpään, kaksisuuntaiseen kommunikaatioon asiakkaiden kanssa. Sitä kautta pystytään luomaan syvempiä asiakassuhteita ja parantamaan asiakaspitoa.

"Joukkoistamisen ja asiakaspalautteen hyödyntäminen on erittäin tärkeää. Kun asiakkaiden odotukset koko ajan kasvavat, on luontevaa, että yritykset kuuntelevat silloin asiakkaita yhä herkemmällä korvalla. Osallistaminen eri muodoissaan on siihen erinomainen keino."

3. Trendikatsauksien ja ajatuksia herättävien kirjoitusten määrä kasvaa

Tänä vuonna jo 82 prosenttia tutkituista suomalaisyrityksistä julkaisi digikanavissaan trendikatsauksia ja mielipidekirjoituksia, kun viime vuonna luku oli 69 prosenttia. Kaksi vuotta sitten vain kolmasosa yrityksistä teki tämänkaltaista rikasta sisällöntuotantoa, eli kasvu on ollut erittäin nopeaa.

"Trendikatsaukset ja ajatuksia herättävät kirjoitukset on asia, joka kumpuaa sisältömarkkinoinnin kokonaistrendistä ja siitä, että yritykset pyrkivät luomaan yhä merkityksellisempiä ja rikkaampia sisältäjä, jotta asiakkaat pysyisivät pidempään näiden sisältöjen parissa", arvioi Maunula.

Tutkimus laajeni tänä vuonna merkittävästi, kun mukana olivat Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi nyt ensimmäistä kertaa Saksa, Iso-Britannia, Italia, Irlanti ja Portugali. Maunulan mukaan tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että suomalaiset ovat muihin Euroopan maihin verrattuna erityisen vahvoja nimenomaan sisältömarkkinoinnissa.

"On pieni yllätys, kuinka vahvoja suomalaisyritykset ovat tällä alueella suhteessa eurooppalaisiin yrityksiin. Suomalaisyritysten keskiarvo rikkaiden sisältöjen hyödyntämisessä oli huomattavasti vahvempi keskimäärin kuin tutkimuksessa mukana olleilla eurooppalaisverrokeilla. Se on erittäin positiivinen asia, sillä rikkaat ja kiinnostavat sisällöt parantavat mahdollisuutta myydä tuotteita ja palveluja sisällöstä kiinnostuneille asiakkaille."

4. Yhteistyön määrä yritysten välillä lisääntyy

Yli kolmannes (34 prosenttia) suomalaisyrityksistä tarjoaa tai suunnittelee tarjoavansa avointa dataa kumppaniyritysten käyttöön. Tämä luku on yli tuplaantunut viime vuodesta (14 prosenttia).

Datan jakamisen avulla yritykset pyrkivät hyödyntämään kumppaneita yhä parempien ja laajempien palvelukokemuksien rakentamiseksi asiakkailleen.

5. Ostamiseen kannustetaan entistä tehokkaammin

Tuotteita voi yhä useammin ostaa suoraan suomalaisyritysten Facebookista. Kasvu on ollut huimaa: tällaisen mahdollisuuden tarjoaa 37 prosenttia tutkituista suomalaisyrityksistä, mikä on 32 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten.

Kaksi vuotta sitten prosenttiosuus oli nolla, koska kyseistä ominaisuutta ei ollut Facebookissa vielä silloin. Myös ostoon kannustavat call-to-action-painikkeet ovat yleistyneet. Tänä vuonna jo yhdeksän kymmenestä yrityksestä hyödynsi CTA-painikkeita – viime vuonna luku oli 77 prosenttia ja sitä edellisenä vuonna 69 prosenttia.

"Nämä viisi asiaa ovat selkeästi sellaisia alueita, joihin suomalaisyritykset ovat laittaneet panoksia markkinoinnissa. Kasvuluvut olivat huomattavat. Yleisesti trendit olivat melko lailla sellaisia, joiden saattoi olettaa nousevan esille myös tutkimuksen yhteydessä", kiteyttää Maunula.

Tutkimuksessa oln mukana 593 yritystä 25 toimialalta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Isosta-Britanniasta, Irlannista, Saksasta, Portugalista ja Italiasta. Yritysten digitaalisia kyvykkyyksiä analysoidaan kuudessa ulottuvuudessa – digitaalisessa markkinoinnissa, digitaalisessa tuotekokemuksessa, verkkokaupassa, asiakashallinnassa, mobiilikokemuksessa ja sosiaalisessa mediassa.

Vertailupohjana arvioinnissa on käytetty digitaaliselta kehitykseltään maailmanlaajuisesti edistyksellisimpiä yrityksiä. Tutkimuksessa arvioitavien yritysten valinnassa on käytetty pääasiallisina kriteereinä liikevaihdon merkittävyyttä. Lisäksi yrityksen päätöksenteon on oltava pääosin kyseisessä maassa. Suomesta tutkimuksessa on analysoitu kaikkiaan 54 yrityksen 66 brändiä 16 toimialalta.

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö