Digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt TietoEVRY ja Lasten ja nuorten säätiö tekevät yhteistyötä kitkeäkseen nettikiusaamista ja herättääkseen keskustelua aiheesta.

Yhteistyön kautta syntyi projekti, joka on yksi askel taistelussa verkkokiusaamisen kitkemiseksi. Kyseessä on nimeä The Polite Type kantava uusi fontti, joka vaihtaa haukkumasanat neutraaliin versioon tai estää koko sanan käytön.

Esimerkiksi I hate you korvautuu I disagree with you tai You’re worthless muuttuu muotoon You matter. Näin kirjoittaja saa suoran palautteen käyttämistään ilmaisuista.

Kyse yhteistyöstä ja aloitteesta, jolla etsitään keinoja nettikiusaamisen ja syrjinnän vähentämiseen digitaalisissa kanavissa ja edesautetaan teknologian vastuullista käyttöä nuorten keskuudessa.

Projektin yhteydessä järjestettyihin Lasten ja nuorten säätiön työpajoihin osallistuneista nuorista jopa yli 65 prosenttia on kohdannut kiusaamista netissä.

Nuorten työpajoissa jakamia kokemuksia on käytetty pohjana sanastolle, jonka pohjalta on luotu kiusaamisen vastainen fontti yhdessä Great Apes -digistudion kanssa.

The Polite Typessä fonttitiedoston oma koodi on muokattu tunnistamaan ja korvaamaan tiettyjä sanoja ja ilmaisuja, kertoo TietoEVRYn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring.

”Kehitystyössä on yhdessä nuorten ja asiantuntijoiden kanssa tunnistettu yleisiä kiusaamisen tapoja ja teemoja, joiden pohjalta on koostettu sanakirjasto, jonka perusteella fontti tunnistaa ja korjaa haukkumasanat ja asenteelliset ilmaisut neutraaleilla tai sumentaa ne. Fontti on beta-versio ja sanalistojen kehitys jatkuu”, Haring kertoo M&M:lle.

Kasvava ongelma

Kevään 2020 aikana järjestetyissä etätyöpajoissa yli kolmasosa nuorista kertoi vihapuheen myös lisääntyneen koronapandemian aikana.

Nuorten sosiaaliset kontaktit tapahtuvat yhä useammin erilaisissa verkkoympäristöissä, mikä tekee nettikiusaamisesta merkittävän ongelman.

UNESCOn viime vuonna julkaiseman Behind the numbers: ending school violence and bullying -tutkimusraportin mukaan jopa kolmasosa kiusaamisesta on siirtynyt nettiin ja määrä kasvaa nopeasti.

Kia Haring huomauttaa, että ihmisten välisen kanssakäymisen siirtyminen verkkoon ja muutenkin sosiaalisen median käytön lisääntyminen on lisännyt nettikiusaamista kaikenikäisten keskuudessa. Lasten ja Nuorten Säätiön tutkimus todistaa samaa.

”Puhutaan jopa ’nettivainosta’, jota aikuiset harrastavat esimerkiksi ilmastoaktivistinuoria kohtaan. Oli yllättävää, että työpajoihimme osallistuneista nuorista jopa 65 prosenttia oli kohdannut nettikiusaamista”, Haring sanoo.

Koronaviruspandemia on Haringin mukaan tuonut teknologian lähelle jokaisen arkipäivää etätyön ja etäkoulun kautta ja eristys on lisännyt nettiaikaa myös nuorison keskuudessa, mikä myös selittää ilmiön kasvua.

Netissä ei tarvitse kohdata toista kasvokkain, vaan fyysinen etäisyys tuntuu madaltavan kynnystä ikävään kommentointiin.

Pieni askel isolla matkalla

The Polite Type -hankkeessa mukana ovat olleet myös Yhdenvertaisuusvaltuutetun ylitarkastaja Michaela Moua, tutkijataustainen monimuotoisuuskonsultti Jonna Louvrier sekä työelämän monimuotoisuutta edistävä Inklusiiv-yhteisö.

Hanke etsii nyt muiden organisaatioiden ja kiinnostuneiden kehittäjien apua. Ensimmäisenä The Polite Type tuodaan opettajien ja oppilaiden käyttöön kansainvälisessä HEI Schools -varhaiskasvatusverkostossa.

Luovana kumppanina projektissa on mukana TBWA\Helsinki. Toimiston executive creative director Mikko Pietilä kertoo, että ajatus fontista lähti liikkeelle niinkin perusasiasta kuin käytöstavoista, jotka tuntuvat unohtuvan internetin käyttäjiltä yhä useammin.

”Ajattelimme, että jos joku vain aina välillä muistuttaisi meitä siitä, että ihmisiä voi ja pitää kohdella paremmin, voisi asiaan tulla muutos.”

”Lähdimme yhdessä asiakkaan kanssa miettimään heille luonnollista konkreettista ratkaisua puuttua tähän globaaliin ongelmaan, ja tuloksena syntyi fontti. Hyvä käytös ja toisten kunnioittaminen on valinta, samoin on valinta käyttää Polite Typea”, Pietilä kertoo M&M:lle.

Nettikiusaaminen on sekä Pietilän että Kia Haringin mukaan niin iso ilmiö, että yksittäinen teko ei sitä varmasti ratkaise kokonaisuudessaan. Fontti on kuitenkin oiva tapa nostaa tärkeä asia framille ja keskustelunaiheeksi.

Pietilän mukaan alusta saakka oli selvää, että fontti julkaistaan open source – muodossa, jotta on mahdollisuus kutsua muut tahot mukaan kehitystyöhön.

”Kehitystyön myötä fontti voi hyvinkin kääntyä useille kielille tai päästä jopa osaksi sosiaalisen median alustoja.”

”Vaatii suurta rohkeutta lähteä toimimaan tämän haasteen ympärillä ja kehittää siihen konkreettisia ratkaisuja. Uskomme, että TietoEVRYn esimerkki rohkaisee myös muita toimijoita mukaan vihapuheen vastaiseen taisteluun”, Pietilä arvioi.

Kia Haring, kertoo, että TietoEVRYlle on alan yrityksenä tärkeää olla mukana tekemässä digiympäristöstä turvallisempaa paikkaa kaikille. Yritys näkee, että vastuullisella teknologian käytöllä on valtavat mahdollisuudet yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

”Haluamme lisätä keskustelua nettikiusaamisen taklaamisesta ja haastaa muita mukaan kehittämään fonttia tai keksimään ihan uusia keinoja, jolla teknologia voi tukea vastuullista nettikäyttäytymistä.”

”Tämä on alku, josta on hyvä jatkaa yhdessä kumppaneidemme kanssa. Tavoitteena on laajentaa sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kieliversioita”, Haring sanoo.

Haringin mukaan projektiin on kuulunut paljon pro bono -työtä eri osapuolilta, ja siksi kokonaisbudjettia on mahdoton arvioida.