kannanotot

M&M 14.10.2015 14:40 päivitetty 4.2.2016 11:02

Neuvottelukunta linjaa: Viestinnän ammattilaisten tuotava sidonnaisuutensa esiin somessa

Colourbox

Menneenä keväänä perustettu Viestinnän eettinen neuvottelukunta on tehnyt ensimmäisen kannanottonsa.

Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN) suosittelee viestinnän ammattilaisia tuomaan sidonnaisuutensa esille sosiaalisen median profiileissa.

Ensimmäisessä kannanotossaan keväällä perustettu VEN pohtii, onko oikein, että viestinnän ammattilainen esittää työnantajansa tai asiakkaansa kilpailijasta kritiikkiä tuomatta esiin työ- tai asiakkuussuhdetta tai kehuu toimeksiantajaansa asiakkuutta paljastamatta.

VEN linjaa kannanotossaan, että mikäli viestintä olisi ilman toimeksianto- tai työsuhdetta jäänyt toteuttamatta, viesti perustuu toimeksianto- tai työsuhteeseen. Tällöin sidonnaisuus on tultava esille yleisölle helpolla tavalla.

"Sidonnaisuus on tuotu riittävästi esiin ainakin silloin, kun viestijä tekstin yhteydessä, allekirjoituksessaan tai sosiaalisen median profiilissaan ilmoittaa työ- tai toimeksiantosuhteestaan tai kun sidonnaisuus on muuten asiayhteydessään ilmeinen", VEN toteaa kannanotossaan.

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan kannanotot perustuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin. Neuvottelukunnan periaate on ottaa kantaa esimerkkitapausten esiin tuomiin toimintatapoihin ja eettisiin kysymyksiin. VEN ei tee yksilöitä tai yhteisöjä sitovia ratkaisuja, vaan arvioi kannanotoissaan toimintatavan eettistä kestävyyttä.