Markkinatutkija ja verkkoanalytiikkaan erikoistunut YouGov on julkaissut tutkimusraportin, jonka mukaan pikaruokamainonnalle altistuneet nuoret ovat todennäköisemmin ylipainoisia. Asiasta uutisoi The Guardian.

Tutkimuksen perusteella päivittäin pikaruokamainonnalle altistuvat nuoret ovat yli kaksi kertaa todennäköisemmin alttiita liikalihavuudelle verrattuna nuoriin, jotka kertoivat, etteivät muista nähneensä pikaruokamainoksia lainkaan edellisen kuukauden aikana.

Tutkimuksella on kuitenkin rajoitteita. Aineisto on kerätty itseraportointina, eli lomakkeiden kautta ilman suoraa vuorovaikutusta tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuneiden vastaajien kesken. Tämä on mahdollisesti vaikuttanut saatuihin tuloksiin.

Viime vuonna Iso-Britanniassa kiellettiin sarjakuvahahmojen ja julkisuudenhenkilöiden käyttäminen roskaruokamainoksissa pakkauksia lukuun ottamatta. Organisaatiot ja järjestöt ovat kuitenkin sitä mieltä, että rajoituksia tarvitaan lisää.

Britannian syöpätutkimusyhdistyksen tutkimuslaitoksen johtaja tohtori Jyotsna Vohra on yksi tuoreen tutkimuksen kirjoittajista. Hänen mukaansa ylipainoepidemia on Britanniassa vakava ongelma, jolla on kauaskantoisia seurauksia.

"Lihavuusluvut ovat hälyttävän korkealla tässä maassa, erityisesti lasten keskuudessa. Me tiedämme, että ylipainoisesta lapsesta kasvaa todennäköisemmin myös ylipainoinen aikuinen, joka kärsii useista terveysongelmista. Syöpä ei ole näistä vähäisin", Vohra korostaa.

Ylipainon aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseen tähtäävän keskusjärjestön Obesity Health Alliance n mukaan tuore tutkimus osoittaa yhteyden roskaruoan mainostamisen ja terveyserojen välillä.

Caroline Cerny OHA:lta kannattaa pikaruokamainonnalle aikarajaa, jolloin mainonta sallittaisiin vasta yhdeksän jälkeen illalla. Cernyn mukaan köyhimpien yhteisöjen nuoret ovat ennestään muita alttiimpia ylipainolle ja tällainen mainonta ruokkii ongelmallista kehitystä.

"Hallituksen tulisi tukkia mainonnan porsaanreiät kaikissa medioissa, jotta nuoret eivät altistuisi tällaiselle mainonnalle. Rajoitusten pitää koskea myös urheilun sponsorointia, perhenähtävyyksiä sekä kouluihin suuntautuvaa markkinointia."

Iso-Britannian mainostajien etujärjestö Advertising Association ei pidä lisärajoitteita toimivana ratkaisuna. Järjestön mukaan aiemmin tehdyt selvitykset osoittavat, että nuorten lihavuus vaihtelee suuresti eri puolilla Isoon-Britanniaa ja kohdistuu vahvasti pienituloisimmille alueille.

"Tämä viittaa siihen, että tehokkaat toimenpiteet tulee kohdistaa paikalliselle tasolle, eikä kattava, valtakunnallinen kielto ole vastaus ongelmaan. Mikäli tällainen kielto toteutetaan, sillä voi olla haitallisia vaikutuksia sekä työpaikkoihin että talouteen", järjestön tiedottaja toteaa.

Ison-Britannian hallitus julkisti hiljattain selvityksen, jonka mukaan noin viidennes maan 10–11-vuotiaista koululaisista sekä 27 prosenttia aikuisista on liikalihavia.