Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu aikoo tehostaa ja järjestellä uudelleen Pirkanmaan jakelutoimintojaan jakelumäärien vähenemisen vuoksi. Tästä syystä Alma Manu käynnistää Pirkanmaan jakelun lehdenjakajia koskevat yt-neuvottelut.

Neuvotteluiden piiriin kuuluu Alma Manun Pirkanmaan jakelun lehdenjakajat, kaikkiaan 584 henkilöä. Yhtiön alustavan näkemyksen mukaan työmäärä saattaa vähentyä jakelutoiminnassa työmäärä enimmillään 18 henkilötyövuodella. Tämä puolestaan saattaa johtaa henkilöstön irtisanomisiin.

Mahdolliset henkilöstövaikutukset tarkentuvat neuvottelujen kuluessa. Mahdollisesti ilman työtä jääville henkilöille tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona muuta työtä, jos se on mahdollista.