Kasvokkain tehtävä lahjoittajien hankinta on merkittävä osa hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaa, mutta koronan takia kaduille ja kauppakeskuksiin lähtemistä on lykätty. Alaa edustava etujärjestö Vastuullinen Lahjoittamien VaLa ry. arvioi tutkimukseensa nojaten, että järjestöiltä voi tänä vuonna jäädä saamatta jopa kymmeniä miljoonia euroja.

Tutkimukseen vastanneissa järjestöissä kassavirta on häiriintynyt jo 75 prosentilla ja lähes puolet on luopunut kohtaamisiin perustuvasta varainhankinnasta kuten feissaamisesta. Kuukausilahjoittajat ovat usein järjestöille se paras tulonlähde ja heitä hankitaan pääsääntöisesti juuri feissareiden kautta. Digitaalisuutta ja netin kautta tehtävää uuslahjoittajahankintaa on yritetty vahvistaa, mutta se ei riitä korvaamaan perinteistä menetelmää.

VaLaan kuuluvassa luonnonsuojelujärjestö WWF:ssä kuukausilahjoittajien peruutusten määriä on seurattu päivätasolla.

”Niin dramaattista tiputusta kuin aluksi pelättiin ei ole tullut. Mutta kun uusia lahjoittajia ei tule samalla tavalla kuin normaalisti, kyllä se tarkoittaa nettona miinusta,” WWF:n varainhankintapäällikkö Matti Ljufström sanoo.

Suomen Punaisen Ristin varainhankintapäällikkö Anna Laurinsilta puolestaan kertoo, että peruutusten määrä on suunnilleen samanlainen kuin tavallisestikin, mutta perusteluissa ovat nyt korostuneet maininnat lomautuksista ja työttömyydestä. Hänen mukaansa korona on myös saanut ihmiset lahjoittamaan, mutta uusien lahjoittajien hankkiminen on hankalampaa ilman feissareita.

”Rehellisesti täytyy sanoa, että tämä seuranta-aika on ollut aika lyhyt. Yleensä varainhankinnassa käyrä ei ole samanlainen kuin muussa taloudessa. Muutos tulee hitaammin eikä ole niin jyrkkä. Sanoisinko, että se on inhimillisempi, meidän onneksemme”, Laurinsilta kommentoi.

Vaikutukset tulevat siis näkymään viipeellä.

Järjestöjen mukaan feissauksen aloittamisesta on keskusteltu sekä sisäisesti että järjestöjen välillä. Kukin kertoo tekevänsä päätöksensä itsenäisesti, noudattavansa viranomaisten ohjeita ja seuraavansa tilannetta.

SPR:llä ei olla vielä päätöstä tehty, WWF aikoo nykysuunnitelmien mukaan jalkautua ”kesäkuun alkupuolella”. Molemmat sanovat pyrkivänsä kaikin keinoin turvaamaan sekä työntekijöidensä että potentiaalisten lahjoittajiensa turvallisuuden.

WWF on pyrkinyt nopeutetulla aikataululla digitalisoimaan lahjoittajien tietojen vastaanottamista, jotta se voitaisiin tehdä pädillä, jonka voisi desinfioida kunkin käytön jälkeen.

”Vielä tehdään kynällä ja paperilla. Työntekijöille annetaan käsidesiä, jota he tarjoavat myös lahjoittajille. Kyniä on varattu paljon ja niitä saa käyttää vain kerran, ja ne jäävät allekirjoittamisen jälkeen lahjoittajalle. Olemme myös ohjeistaneet, että yli 65-vuotiaita ei lähestytä ollenkaan”, Ljufström kertoo.

Lisäksi ihmisten reagointia katsotaan herkästi. Jos joku epäröi pysähtymistä tai vetoaa vaikkapa koronan pelkoon, sitä kunnioitetaan kaikissa tapauksissa, jotta tilanne menisi nopeasti ohitse. Tavallisesti WWF on tehnyt paljon työtä kauppakeskuksissa ja messuilla, mutta nyt feissausta tehdään enemmän ulkona turvallisuussyistä.

SPR:n toiminnassa tärkeimpiin kuuluu vuotuinen Nälkäpäivä-keräys, joka kuuluu Suomen suurimpiin ja tuottaa yli kaksi miljoonaa euroa. Sitäkin varten on jo tehty Laurinsillan mukaan erilaisia skenaarioita, jos ulkona tehtävää lipaskeräystä ei pystytä toteuttamaan.

”Se on iso juttu, jos ei päästä ulos keräämään,” Laurinsilta toteaa.

Laurinsillan mukaan sekä SPR:ssä että monessa muussa järjestössä feissareita on nyt valjastettu tekemään niin sanottuja kiitos- ja sitouttamispuheluita.

”Soitetaan lahjoittajille, kiitetään heitä, kerrotaan mitä tehdään ja kysytään onko heillä kaikki hyvin sekä kerrotaan, millaisia palveluja meillä on olemassa”, Laurinsilta kuvailee puheluja.

Tällä hetkellä koronan vaikutukset näkyvät SPR:ssä myös investoinneissa ja budjetissa, jota pidetään tiukalla siltä varalta, että varoja tulee sisään aiempaa vähemmän.

”Siinä ollaan isojen päätösten äärellä kun mietitään, miten se vaje täytetään. Vielä ei ole tehty päätöksiä leikkauksista,” Laurinsilta sanoo.

VaLa toivookin, että valtio ottaisi myös järjestöt huomioon.

”Valtion tukitoimien pohjalta on syntynyt kuva, että yhteiskunta koostuu yrityksistä ja julkisesta sektorista. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että kriisi pienentää kolmannen sektorin tuloja karkeasti arvioiden noin 30 miljoonaa euroa tänä vuonna jo pelkästään VaLan jäsenistössä. Tulojen voimakas pienentyminen johtuu yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitusten sekä muun varainhankinnan tulojen vähentymisestä”, VaLan pääsihteeri Pia Tornikoski kommentoi tiedotteessa.

Hyväntekeväisyys 2020 -tutkimus

Taloustutkimus julkaisi kaksi viikkoa sitten hyväntekeväisyysjärjestöjä koskevan vuotuisen tutkimuksensa. Tutkimuksessa oli mukana 39 eri keräystä tai järjestöä. Tutkimus toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa sähköisenä kyselynä, johon vastasi runsaat 2 500 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista helmikuussa 2020.

Tiedotteessa kerrotaan seuraavasti: ”Tutkimuksen mukaan noin kolme neljästä on osallistunut hyväntekeväisyyteen viimeisen vuoden aikana. Suosituimmat tavat osallistua ovat tavaralahjoitukset ja lipaskeräykset. Tyypillisimmin lahjoituksia tehdään satunnaisesti, mutta vuosittaisten tukimaksujen maksajien määrä on noussut kahden vuoden takaisesta.

Suomalaisten lahjoitusinto on kuitenkin hiipunut kahden vuoden takaisesta. Suurin syy hiipumiseen on lahjoittajan oma taloudellinen tilanne. Lahjoitushalukkuutta lisäävät puolestaan luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ilmastonmuutoksen eteneminen, syrjäytymisen lisääntyminen ja epävakaan maailmantilanteen aiheuttama pelko.”

Tunnetuimmat järjestöt ja keräykset

1. Punainen Risti

1. Unicef

3. WWF

4. Roosa nauha

5. MLL

5. Nenäpäivä

7. Pelastusarmeija

7. Pelastakaa Lapset

9. Nälkäpäivä-keräys

10. Sotiemme Veteraanit

Eniten tukea saaneet

1. Roosa nauha

2. Punainen Risti

3. Nälkäpäivä-keräys

3. Yhteisvastuu

3. Sotiemme Veteraanit

6. Nenäpäivä

6. WWF

8. Pelastusarmeija

8. Unicef

10. Suomen Luonnonsuojeluliitto

10. Syöpäsäätiö

Kokonaismielikuva (arvosana 4–10)

1. Roosa nauha

2. MLL

3. Syöpäsäätiö

4. WWF

5. Lastenklinikoiden kummit

6. Punainen Risti

7. Sotiemme Veteraanit

8. Pelastakaa Lapset

9. Suomen Luonnonsuojeluliitto

10. Unicef