Markkinointiviestinnän toimialan yritysten toimitusjohtajat arvioivat taloussuhdanteen synkkenevän tulevaisuudessa.

Tuoreen MTL-Barometrin saldoluvut kertovat, että alan yritysten toimitusjohtajien enemmistö odottaa tulevaisuudelta nykyistä huonompaa. Hyvää saldoluvuissa on se, että toimitusjohtajien odotukset eivät ole muuttuneet edelliseen mittaukseen verrattuna entistä synkemmiksi.

Joillakin on aina parempi fiilis kuin toisilla, ja tällä kertaa muita enemmän näyttää hymyilyttävän niitä, jotka myyvät strategisia palveluja ja suunnittelupalveluja. Lisäksi toimitusjohtajat uskovat etenkin b-to-b-markkinoille suunnattujen palveluiden kysynnän kasvavan.

Alan yritykset luottavat edelleen oman myyntinsä positiiviseen kehitykseen. Vastaajista 49 prosenttia odottaa myynnin kasvavan ja 39 prosenttia pysyvän ennallaan. Myös henkilöstömäärien uskotaan säilyvän hyvällä tasolla. Yrityksistä 26 prosenttia arvioi henkilöstömäärän kasvavan, 60 prosenttia määrän pysyvän ennallaan ja 14 prosenttia laskevan.

Kolmannen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 429 suurimmalle markkinointiviestintäalan yrityksen toimitusjohtajalle. 78 vastasi. Tutkimuksen toteutti Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton toimeksiannosta tutkimusyritys Think If Laboratories .

MTL-Barometrien saldoluvut 2007-2012

Kyllä nousee
Positiivisten ja negatiivisten odotusten erotus

Odotatteko yrityksenne myynnin olevan seuraavan kuuden kuukauden aikana

laskussa / ennallaan / nousussa?