IAB Finland in estimaatin eli kyselyyn perustuvan arvion mukaan ohjelmallisen ostamisen määrä vuonna 2018 nousi 54,2 miljoonaan euroon ja sen osuus Kantar TNS :n julkaisijoilta keräämästä display-mainonnasta kasvoi 36 prosenttiin. Kasvua edellisvuoteen kertyi 26 prosenttia.

IAB Finland on kartoittanut ohjelmallisen ostamisen määrää Suomessa vuodesta 2014 asti. Vuoden 2018 ensimmäiselle vuosipuoliskolle kyselyä tarkennettiin, eivätkä tiedot ole suoraan vertailukelpoisia edellisten vuosien tuloksien kanssa.

Tiedon toimittajina ovat olleet mainostilan ostajat, eli mediatoimistot ja mainostajat.

IAB Finlandin luvuissa ei ole mukana niin sanottujen self service -alustojen kuten Facebook in ja Google n kautta tehtyjä ostoja.

"Ohjelmallinen ostaminen on jo Suomessakin vakiintunut digimainonnan ostotavaksi muiden tapojen joukossa. Ohjelmallinen helpottaa ja tehostaa ostamista. Tästä syystä kasvua on edelleen odotettavissa”, kommentoi IAB Finlandin toiminnanjohtaja Birgitta Takala tiedotteessa.

Myös Kantar TNS on kartoittanut ohjelmallisen ostamisen määrää vuoden 2019 alusta lähtien. Kantarin tapa kerätä ohjelmallisen ostamisen tiedot eroaa IAB Finlandin tiedonkeruusta, sillä tiedon toimittajina Kantar TNS:lle ovat suomalaiset julkaisijat. Sen keräämä ohjelmallisen ostamisen määrä oli kumulatiivisesti vuoden 2019 tammi–huhtikuussa 29 prosenttia kaikesta display-mainonnasta.

Kantar TNS:n raportoima osuus eroaa sekä kansainvälisistä vertailuluvuista että IAB Finlandin aiemmista estimaateista. IAB Finlandin ohjelmallisen ostamisen työryhmän puheenjohtaja Maarit Toivonen avaa eroavia lukuja:

"Maailmalla ohjelmallisen ostamisen raportoidaan kattavan usein jo valtaosan display- ja videomainonnasta. Kansainvälisessä raportoinnissa näitä osuuksia nostavat usein jätit kuten Facebook ja Google.”

Suomalaisten julkaisijoiden vastaava luku 29 prosenttia kertoo kuitenkin siitä, että perinteinen tapa ostaa digimainontaa on edelleen suosittu. Tähän vaikuttaa esimerkiksi videomainonta, joka Suomessa vielä usein ostetaan perinteisesti.

”Kun vertaa Kantar TNS:n ja IAB Finlandin keräämiä lukuja, voidaan päätellä suomalaisten julkaisijoiden raportoivan vähemmän euroja kuin ostajien raportoima määrä. Tärkeää on ymmärtää, että kyselyt tehdään eri tahoille, IAB Finland ostajille ja Kantar TNS julkaisijoille. Tulokset kertovat mielenkiintoisesti siitä, kuinka ohjelmalliseen ostamiseen kuuluvat myös panostukset, jotka eivät ohjaudu julkaisijoille asti. Näitä ostojen tehostamiseen tähtääviä panostuksia voivat olla esimerkiksi teknologia- ja datakustannukset", Toivonen sanoo.

Oikaisu 5.6. klo 15:49: korjattu Kantar TNS:n suomalaisilta julkaisijoilta keräämä ohjelmallisen ostamisen prosenttiluku.