Mainos- ja mediatoimistoissa kevään kevyt optimismi vaihtui kesälomien aikana synkkyydeksi. Kysyntänäkymät olivat heikenneet rajusti.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n neljännesvuosittaisen suhdannebarometrin mukaan elokuun loppupuolella jopa puolet alan yrityksistä uskoi markkinan olevan laskussa. Kesäkuussa osuus oli vain 16 prosenttia.

Barometrin äkkiliike on yllättävä ennen kaikkea siksi, että totutusti alan yritykset ovat asiakasyrityksiään selvästi optimistisempia.

Vertailu Elinkeinoelämän Keskusliiton elokuisen barometrin kanssa osoittaa, että teollisuus- ja palveluyritykset suhtautuvat lähitulevaisuuteensa merkittävästi markkinointiviestintäyrityksiä valoisammin. Teollisuusyrityksistä suhdanteen heikkenemistä ennakoi elokuussa 35 prosenttia, palveluyrityksistä 29 prosenttia.

Kenkää luvassa

Markkinointiviestintätoimijoille tyypillinen optimismi nousee kuitenkin esiin, kun kysytään yrityksen omia näkymiä. Ne ovat edelleen kohtuullisen ruusuisia.

Jopa 43 prosenttia kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista uskoo yrityksensä myynnin olevan nousussa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Pudotusta ykkösneljänneksestä kertyy silti miltei 30 ­prosenttiyksikköä.

Kulupuolen tarkastelussa ilmenee ristiriitaisuutta. Yhtäältä toimijat odottavat henkilökuntansa määrän hieman nousevan, mutta toisaalta alityöllistettyjen määrä on kasvussa. Kun tähän yhdistetään se, että ammattityövoiman puute haittaa myyntiä 42 prosentissa yrityksistä, voidaan vetää se johtopäätös, että alalla on tarvetta irtisanomisille.

Spotti ei vedä

Barometrin perusteella vähennystarvetta löytyy laskusuhdanteen iskiessä etenkin mainonnan tuotannossa. Siellä pessimismi ylitti elokuussa optimismin. Etenkin tv-mainonnan tekemisen arvioidaan olevan vähenemässä, kuten oheisesta kaaviosta näkyy.

Mainostoimistoissa suhdanne nähdään ylipäätään heikkona. Mainos- sekä mediatoimistoissa laskusuhdannetta ounastelee noin 60 prosenttia vastanneista.

Suopeimmat näkymät löytyvät viestintätoimistoista, mutta niissäkin pessimistien määrä ylittää jo optimistien määrän.

Tutkimukseen vastasi 116 toimitusjohtajaa, joiden työnantajat edustavat noin puolta alan myyntikatteesta. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.

Äkkijarrutus edessä? Tv putoaa, digi vetää