Oikeusministeriö on saanut valmiiksi pikavippien markkinointia koskevan arviomuistion, jossa pohditaan keinoja, joilla pikavippimainontaa voidaan rajoittaa. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) käynnisti viime vuonna valmistelun pikavippien mainonnan rajoittamiseksi.

Arviomuistiossa ehdotetaan, että pikavippien mainonta esittäminen voitaisiin kieltää tai rajoittaa tietyissä kanavissa tai paikoissa.

Kuluttajaluottojen markkinointia koskeva lainsäädääntö kaipaisi myös tarkennusta. Arviomuistiossa todetaan, että kuluttajaluottoja koskevan markkinoinnin sisältöä voisi rajoittaa huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisemmilla säännöksillä. Esimerkiksi laissa voisi ottaa nykyistä tarkemmin kantaa siihen, millainen markkinointi olisi kiellettyä.

Oikeusministeriön mukaan kuluttajaluottoja koskeva mainonta voitaisiin myös rajoittaa yksinomaan tosiasiatietoihin.

Lisäksi oikeusministeriön ehdottaa, että luoton myötämisen yhteyteydessä kuluttajaa voitaisiin varoittaa luoton mahdollisista haitallisista vaikutuksista kuluttajan talouteen ja muistuttaa, että luotto täytyy maksaa kuluineen takaisin. Sääntelykeinot voidaan ottaa käyttöön yhdessä tai erikseen.

Haitallista mainontaa

Oikeusministeriön muistiossa todetaan, että luottoja koskevan markkinoinnin sisältöön liittyvät epäkohdat ja nykyisen markkinointia koskevan sääntelyn tulkinnanvaraisuus puoltavat luottojen markkinointia koskevaa sääntelyn tiukentamista.

”Vastuullinen markkinatalous tarvitsee reilut pelisäännöt. Pikavippien markkinointiin tarvitaan tiukempaa sääntelyä. Meidän on puututtavana siihen, että nykyisin riskittömänä ja huolettomana myytävä luottotuote voikin lopulta olla sisällöltään jotain aivan muuta ja aiheuttaa kuluttajalle merkittäviä taloudellisia ongelmia. Kuluttajaluottojen markkinoinnin rajoittaminen tällä tavalla voisi olla yksi hyvä keino velkaongelmaan puuttumisessa”, oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa tiedotteessa.

Häkkänen kertoo, että hänen toimeksiannostaan on aloitettu myös muita ylivelkaantumiseen liittyviä lakihankkeita.

"Toimeksiannostani on aloitettu luottotietosääntelyn arviointi. Tarkoituksena on vahvistaa luotoantajan mahdollisuuksia arvioida nykyistä parempaan tietoon perustuen, kuinka paljon luottoa asiakkaalle voi hänen maksukykynsä puitteissa myöntää. Tämän vuoksi on arvioitu positiivisen luottotietorekisterin perustamista Suomeen. Luottotietolainsäädäntöä on syytä arvioida laajemmin ensi vaalikaudella."