Sanoma-konserniin kuuluva työpaikkaportaali Oikotie kertoo käynnistäneensä yhdessä työelämän asiantuntijoiden ja työnantajien kanssa Vastuullinen työnantaja -kampanjan, jota kuvaillaan suomalaisen työelämän kehityshankkeeksi.

Oikotie vastaa nyt kymmenen vuotta täyttävästä Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta, joka on tarkkaan kohdennettu nuorille. Tästä on lähtöisin myös tuore kampanja.

”Idea lähti asiakkailta, että pitäisi laajentaa kampanja koskemaan koko työelämää”, kampanjapäällikkö Hanna Auvinen Sanomalta kertoo.

Kampanjaan mukaan ilmoittautuvien yritysten pitää sitoutua edistämään kuutta määriteltyä periaatetta, jotka ovat syrjimättömyys, joustaminen ja työelämän tasapaino, esimiestyöhön panostaminen, työn sisältö ja merkitys, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus.

Mukaan lähteminen on ensimmäisenä vuotena ilmaista, ja siihen sisältyy muun muassa pääsy laajaan vastuullisuustutkimukseen, logon käyttö ja näkyvyys kampanjamainonnassa. Toiveena on saada heti mahdollisimman paljon yrityksiä mukaan.

”Tarkoitus on kehittää suomalaisen työelämän mittaristo, ja kun saadaan tarpeeksi suuri vastaajamäärä, voimme kehittää suomalaista työelämää isosti,” Auvinen sanoo.

”Tavoite on, että saisimme kaikki suomalaiset työnantajat kehittämään vastuullisuutta työelämässä.”

Auvisen mukaan pyrkimyksenä ei ole syrjäyttää varsinkin isoissa firmoissa yleisiä henkilöstötutkimuksia, vaan tuottaa ”uudenlaista dataa” yrityksille.

”Tätä olemme miettineet paljon. Olemme tutustuneet aiheeseen ja tiedämme tarkkaan, mitä henkilöstötutkimuksissa on, eikä ole järkeä lähteä kysymään tårta på tårta. Sen takia kysymysten tekeminen ja laatiminen on tärkeässä roolissa, että ne kaikki peilautuvat vastuullisuuden kautta. Keskitymme siihen, että ne tuovat lisäarvoa perinteisten oheen.”

Ensimmäisessä vaiheessa mukaan lähteneiden työnantajien kanssa laaditaan tutkimuskysymykset, joiden pohjalta työelämän vastuullisuutta tutkiva kysely toteutetaan. Tutkimus käynnistyy helmi-maaliskuun vaihteessa, joten siihen mukaan päästäkseen kampanjaan pitää ilmoittautua helmikuun puoleen väliin mennessä. Kampanjaan voi toki ilmoittautua myöhemminkin.

Kyselyn toteuttaa IROResearch ja se tullaan lähettämään yritysten työntekijöille. Osallistumalla tutkimukseen työnantajat saavat maksutta käyttöönsä yleisdatan. Omaa yritystä koskeva raportti on mahdollista tilata lisämaksusta.

Kyselyn lisäksi työnantajille järjestetään seminaareja ja työpajoja. Niissä kerrotaan hyviä käytäntöjä ja tapauksia, joiden avulla muut voivat kehittää omaa toimintaansa sekä pyritään auttamaan työnantajia konkreettisesti kehittämään työelämää tarjoamalla eväitä esimerkiksi hyvän työilmapiirin luomiseksi. Pyrkimyksenä on luoda yhteisö, jossa kokemuksia jaetaan muiden kanssa.

”Kyllä tätä vain yhdessä täytyy tehdä”, Auvinen toteaa.

”Olemme huomanneet vastuullisuuskeskusteluista, että ne jäävät usein vähän ylätason keskusteluiksi, hähmäisiksi. Kun paljon yrityksiä kertoo konkreettisesti, että näin me teemme, se tuo aiheen lähemmäs työntekijää.”

Ensimmäisessä seminaarissa puhujina ovat muun muassa VR ja Ikea.

Kampanjassa on asiantuntijakumppaneina mukana on isoja järjestöjä kuten Suomalaisen työn liitto, Kaupan liitto, SAK ja Energiateollisuus. Työnantajapuolelta löytyy suuria toimijoita kuten Helsingin ja Vantaan kaupungit, Kesko ja S-Ryhmä, sekä pk-firmoja kuten tekstiiliyritys Finlayson ja työntekijäkokemuksen asiantuntijayritys Fambition.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan on viime vuosina osallistunut yli 500 yritystä ja kyselyyn on vastannut lähes 12 000 kesätyöntekijää. Vastuullinen työnantaja pyrkii nousemaan Suomen suurimmaksi työnantajakuvakampanjaksi.