Digitaaliset sisällöt

M&M 23.3.2016 09:02 päivitetty 23.3.2016 10:15

"Oireita laajemmasta ongelmasta" - Digitaalisten sisältöjen tulva kuormittaa markkinointijohtajia

Colourbox

Digitaalisten sisältöjen hallinta haukkaa jo valtaosan useiden markkinointijohtajien ajankäytöstä. Se kertoo laajemmasta ongelmasta, osoittaa Accenturen tuore tutkimus.

"Sisältö on markkinoinnin tärkein voimavara, jonka avulla osallistetaan asiakkaita ja kasvatetaan myyntiä. Digitaalisen sisällön kiihtyvästä kasvusta voi kuitenkin myös muodostua markkinoinnin arvonluonnin suurin este", sanoo Accenture Interactiven Suomen-johtaja Toni Lehmusvaara tiedotteessa.

Nyt jo yli puolet markkinointijohtajista käyttää enemmän aikaa digitaalisten sisältöjen hallinnointiin kuin varsinaisiin ydintehtäviinsä, osoittaa Accenturen State of Content 2015 -tutkimus.

Yli puolet (53 prosenttia) Accenturen tutkimukseen osallistuneista markkinointijohtajista kertoi käyttävänsä enemmän aikaa operatiivisiin yksityiskohtiin, kuten sisältötunnisteiden määrittämiseen ja sisältöjen hyväksyttämiseen lakiosastolla ja johtoryhmällä, kuin varsinaisiin markkinointi- ja brändinrakennustehtäviin. Lisäksi 80 prosenttia vastaajista arvioi viettävänsä nykyistäkin enemmän aikaa operatiivisten yksityiskohtien parissa kahden vuoden kuluttua.

Accenturen mukaan sisällönhallinnan operatiiviseen puoleen keskittyminen näkyy myös siinä, kuinka yritykset mittaavat digitaalisen sisällön tehokkuutta. Vain 16 prosenttia vastaajista ilmoitti analysoivansa sisältöjen vaikutusta asiakkuuksien koko elinkaaren taloudelliseen arvoon.

Lisäksi tutkimuksesta paljastui, että puolella vastanneista on enemmän digitaalisia sisältöjä kuin markkinointiorganisaatiot pystyvät tehokkaasti hallitsemaan.

Vaivana osaamisen puute ja riittämätön teknologia

Markkinointiorganisaatiot tekevät suuria investointeja voidakseen hallita digitaalisten kanavien sisältötulvaa.

Tutkimuksen mukaan 73 prosenttia kyselyyn vastanneista organisaatiosta käyttää vuosittain yhteensä yli 50 miljoonaa dollaria pelkkään sisällönhallintaan. Kuitenkin vain 45 prosenttia ilmoitti uskovansa digitaaliseen sisältöön tehtyjen investointien saavuttavan niille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet.

Tuloksista paljastuu myös, että yleisimmät syyt digitaalisten sisältöjen hallinnan vaikeuksille ovat osaamisen ja teknologian puutteet sekä yleiset työprosesseihin liittyvät ongelmat. Vastaajista 78 prosenttia kaipasi tehokkaampaa yhteistyötä IT-osaston kanssa.

"Tutkimuksessa paljastuneet haasteet ovat oireita laajemmasta ongelmasta", arvioi Accenturen Lehmusvaara.

"Nykyisten toimintamallien avulla voidaan luoda ja hallita vain rajallisia sisältömääriä. Organisaatioiden on ymmärrettävä, että sisällöt ovat koko yrityksen vastuulla eivätkä ainoastaan markkinoinnin tai IT-osaston. Sisältöjä koskevia tarpeita tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Liiketoimintayksiköiden, maantieteellisten sijaintien ja brändien välistä kuilua on kavennettava, jotta kaikki sisältöjen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet saadaan hyödynnettyä."

Sisältöjen hallintaan yhdenmukainen strategia

Accenturen mukaan organisaatiot voisivat myös hyötyä sisällön kehittämisestä ja hallinnasta keskitetyn mallin mukaisesti. Tällä hetkellä kuitenkin vain viisi prosenttia organisaatioista hyödyntää keskitettyä sisällönhallintaa.

Accenturen mukaan markkinoinnin ammattilaiset voisivat keskitetyn mallin myötä käyttää lähes kolme kertaa enemmän aikaa varsinaisiin markkinointi- ja brändäystehtäviin. Vastaajista 35 prosenttia vastaajista uskookin, että heidän organisaationsa sisällönhallinta keskitetään täysin kahden vuoden sisällä.