Tekoäly on pian kaikilla elämän osa-alueilla, kuten markkinointi, teollisuus, liikenne ja terveydenhuolto. Uhkakuvien maalailijat sanovat, että tekoäly tuhoaa työpaikat. Kun kehitys vielä jatkuu, vuorossa on koko ihmiskunta. Tekoälyä on kehitettävä eettisesti, jotta uhat eivät toteudu.

Juuri nyt on oikea aika nostaa tekoälyn eettisyys pöydälle omassa yrityksessä tai organisaatiossa, sanoo Meeri Haataja.

”Tekoälyn käyttö lisääntyy ja monessa organisaatiossa se on vasta lähtökuopissa. Nyt on se hetki ymmärtää asian tärkeys ja tehdä asialle jotain”, Haataja sanoo.

Haataja on syksyllä perustetun, tekoälyn läpinäkyvyyttä kehittävän Saidot.ai-startupin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän hyppäsi yrittäjäksi työskenneltyään viimeksi OP Ryhmä ssä tekoälyn parissa pari vuotta. Datan ja analytiikan kanssa hän on touhunnut pian 20 vuotta.

Tekoälyn eettisyys on Haatajan mukaan nimenomaan liiketoiminnan kestävyyden kysymys.

”Edelläkävijät näkevät, että kannattaa olla liikkeellä ajoissa ja ennen isoja ongelmia. Mitä vaikuttavammille alueille tekoäly menee, sitä merkittävämpiä haasteita näemme julkisessa keskustelussa. Omat toimintatavat voi luoda sellaisiksi, että ne kestävät tarkastelua ja julkista keskustelua.”

Saidot.ai luo ratkaisuja tekoälysovellusten identiteetin hallintaan. Tarkoituksena on luoda alusta, jonka avulla organisaatiot voivat tuoda oman tekoälyn kehitykseen joustavasti läpinäkyvyyttä ja kirkastaa vastuita. Yritys julkisti tuotteensa varhaisen version eli MVP:n viime viikolla.

”Tekoälyn kontekstissa eettisyyden tärkeimmät uudet vaatimukset ovat läpinäkyvyys ja selkeät vastuut. Yrityksemme on perustettu viemään näitä asioita eteenpäin.”

Facebook joutui jälleen marraskuun alussa pahoittelemaan toimintaansa. Palvelu oli tarjonnut mainostajille kohderyhmää white genocide, joka viittaa äärioikeiston ja uusnatsien salaliittoteoriaan. Facebookin mukaan taustalla oli mainonnan automaation työkalun lisäksi ihmiskäsi, joka hyväksyi kohderyhmän.

”Ihmiset osaavat tehdä töitä laput silmillä. On tärkeää lisätä ymmärrystä ja tietoisuutta siitä, että itsellä ja omilla valinnoilla on vaikutusta”, Haataja sanoo.

Facebook-tapaus on yksi esimerkki tekoälyn eettisyyden haasteista.

”Jokainen tekoälyn kehittäjä haluaa omassa työssään tehdä vastuullisia valintoja ja eettisesti hyviä ratkaisuja. Johtajilla on vastuu tarjota heille välineitä siihen ja me voimme auttaa heitä siinä.”

Eettiset kysymykset pohjautuvat arvoihin, joista ei ole globaalia yksimielisyyttä.

”On tärkeää hakea yhteistä ajatusta siitä, mikä on oikein ja väärin tai hyvää ja pahaa, mutta emme tule koskaan olemaan samaa mieltä näistä kysymyksistä. Euroopassa meillä on hyvin pitkälti yhteinen arvopohja, jonka päälle on hyvä rakentaa”, Haataja sanoo.

Haataja kehottaa suhtautumaan tekoälyn etiikkaan osana organisaation toimintaa, ei erillisenä osana.

”Tekoälyn eettisyyttä tulee miettiä oman organisaation kontekstissa ja suhteessa omaan liiketoimintaan, olemassa oleviin arvoihin ja integroida kehittäminen muuhun toimintaan.”

Ensin itsesääntelyä

Suomessa on käynnistetty elinkeinoministeri Mika Lintilä n asettama tekoälyohjelma, jonka tuloksia julkistetaan ensi keväänä.

Tavoite on tehdä teko­älystä ­suomalaisyritysten menestystekijä. ­Meeri Haataja johtaa puhetta ohjelman etiikka-työryhmässä.

EU nimesi kesällä korkean tason tekoälyasiantuntijaryhmän, jota johtaa myös Suomen teko­älyohjelman johtaja Pekka Ala-Pietilä. EU-ryhmän on määrä laatia alustavat tekoälyn etiikan linjaukset vuoden loppuun mennessä.

”EU-ryhmässä ajatuksena on, että ennen regulaatiota voi tehdä paljon muutakin. Kannatan tätä ajatusta. Nyt tulee laittaa paukut siihen, että teko­älyn etiikkaa kehitetään itsesäätelyn kautta niin pitkälle kuin ­voidaan”, Haataja sanoo.

Luottamus vaatii kuuntelua

Tekoälyn vaikuttavuus kasvaa. Siksi yritysten ja markkinoijien täytyy pohtia myös sen eettisyyttä.

”Siihen kiinnittää huomiota jokainen, joka on kiinnostunut asiakkaiden luottamuksen säilymisestä”, Meeri Haataja sanoo.

Haataja on puhunut monissa tekoälytilaisuuksissa eikä keskustelu koskaan pääty ilman kysymyksiä eettisyydestä. Mitä pidemmälle tekoälyn kehitys etenee, sitä enemmän asiakkaat kiinnostuvat sen eettisyydestä ja datansa vastuullisesta käytöstä.

Haatajan mukaan eettisyys konkretisoituu silloin, kun organisaatio päättää olla tekemättä jotakin eettisistä syistä. Esimerkiksi Futurice on laatinut omat tekoälyn eettiset periaatteet, joiden mukaan yritys ei työskentele ihmisoikeuksien vastaisten sovellusten parissa.

Kumppanit mukana kehittämässä eettisyyttä

Saidot.ai kehittää teknologiaratkaisua, jonka kautta organisaatiot pystyvät hallitsemaan tekoälyn etiikan tärkeimpiä osatekijöitä, eli läpinäkyvyyttä ja vastuita.

Tavoitteena on saada kaupallinen tuote ­valmiiksi ja julki maaliskuun 2019 ­lopussa. Yrityksellä on tällä hetkellä kolme isompaa yhteistyökumppania, jotka vievät tuotetta eteenpäin Euroopan markkinalle. Näihin kuuluu muun muassa markkinointiteknologioihin keskittyvä Avaus Marketing Innovations. Asiakkaina mukana ovat valtiovarainministeriö, Kela ja Espoon kaupunki.

”Tarve on käsin kosketeltava. Nämä edelläkävijät haluavat olla mukana edistämässä ja kehittämässä tuotetta”, Haataja sanoo.

Valtio heittää avoimen haasteen

Etiikkahaaste kehottaa yrityksiä sitoutumaan tekoälyn eettiseen ja vastuulliseen hyödyntämiseen.

K-ryhmä, OP Ryhmä ja Stora Enso ideoivat haasteen Suomen tekoälyohjelman kanssa. Futurice on laatinut haasteen materiaaleja. Tavoite on saada 300 yritystä mukaan. Nyt luku on 52. Myös Avaus on mukana haasteessa.

Haasteen kautta johto viestii, että etiikka on yrityksen tekoälyn kehittämisessä keskeistä. Meeri Haatajan mukaan moni suomalaisyritys on luonut omalle toiminnalleen tekoälyn eettiset periaatteet.

”Tekoäly lisää sen tekijöiden valtaa ja vaikutusta yhteiskunnassa. Valta kulkee käsi kädessä vastuun kanssa. Haluamme herättää julkisen sektorin toimijat ja tekoälyä liiketoiminnassaan miettivät tahot omaan vastuuseensa.”