Perinteistä pikkujoulukautta vietetään taas Suomessa. Tällä vuoden ehkä merkittävämmällä juhlalla voi olla oleellinen tehtävä työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja positiivisen ilmapiirin kehittymisessä. Mutta joskus tapahtuu aivan muunlaista, Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehet muistuttavat tiedotteessaan.

Pikkujoulujuhliin liittyy usein myös alkoholi. Se voi rentouttaa ilmapiiriä joskus liikaakin: iloisessa juhlassa voi tulla sanottua tai tehtyä jotain sellaista, mitä katuu myöhemmin.

Kauppakamarin lakimiehet ottavat esimerkiksi fiktiivisen tapahtuman, jossa työntekijä on muutaman ylimääräisen viinilasillisen jälkeen kajauttanut koko työyhteisölle: ”Minä lähden nyt, enkä palaa enää maanantaina – pitäkää tunkkinne!” Seuraavana aamuna samaisen työntekijän mielessä voi pyöriä epäilys, voiko hän vielä työpaikalle palata.

Onko kajautettu sanoma otettu ehkä pätevänä irtisanoutumisena? Kuinka vahva merkitys huudahduksella on juridisesti?

"Irtisanoutumisesta ei toki ole kysymys, mutta hyvän käytöksen vastaisesta toiminnasta kylläkin", toteaa Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Joanna Ahokanto.

"Työnantajan tulee harkita, oliko työntekijä todella irtisanoutunut vai ei", Ahokanto tähdentää.

Sekä työnantajaa että työntekijää sitoo lojaliteettivelvoite. Työntekijän on käyttäydyttävä asiallisesti ja vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

Lojaliteettivelvoite on voimassa myös työajan ulkopuolella. Jos työntekijä käyttäytyy pikkujoulujuhlissa epäasiallisesti toista työntekijää kohtaan, työnantajalla on työturvallisuuslain nojalla velvollisuus puuttua asiaan siitä tiedon saatuaan.

"Pikkujoulujuhlat eivät yleensä ole varsinaista työaikaa. Ne ovat vapaaehtoisia työhön liittyviä tilaisuuksia. Siltä osin, kun työntekijä suorittaa pikkujouluissa työnantajan määräämiä työtehtäviä, voidaan työtehtävien hoitamiseen käytetty aika lukea kyseisen työntekijän työajaksi", toteaa Helsingin seudun kauppakamarin työsuhdelakimies Reetta Riihimäki.

Työtapaturmasta on kyse

Entäpä jos pikkujoulujuhlaan mennessä tai sieltä kotiin palatessa tapahtuu onnettomuus, kaatuminen tai jokin muu vastaava?

"Työnantajan järjestämissä juhlissa tai matkalla niihin ja kotiin sattunut tapaturma korvataan lähtökohtaisesti työtapaturmana, vaikka pikkujouluja ei järjestettäisi työpaikalla. Tämä perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin", Riihimäki ohjeistaa.

Edellä mainitut tilanteet ovat pikkujoulujuhlijoiden kannalta kiperiä, mutta hauskasta juhlastahan on kyse. Kerrankin saa laittaa parhaat päälle, jos niin haluaa ja tavata työyhteisön jäseniä itse työtehtävien ulkopuolella.

"Mitä enemmän työyhteisön hyvinvointiin on panostettu, sitä varmemmin pikkujoulujuhlista muodostuu mukava ilta. Työyhteisön hyvinvointiin kannattaakin nähdä vaivaa kaikissa organisaatioissa", toteavat Ahokanto ja Riihimäki.