Rekrytoinnin asiantuntijoiden suurin haaste uusien työntekijöiden palkkaamiseen liittyen on parhaiden osaajien tavoittaminen, rekrytoiminen ja sitouttaminen.

Ratkaisuna tähän työnantajat ovat nyt valmiita panostamaan entistä enemmän yrityksen työnantajakuvan kehittämiseen ja siitä viestimiseen.

Nämä asiat selviävät tänään julkaistusta Kansallisesta rekrytointitutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi helmikuun 2020 aikana 255 rekrytoinnin ammattilaista. Tutkimuksen toteutti työnhakukone ja työelämämedia Duunitori.

Tutkimukseen vastanneista rekrytoinnin ammattilaisista 72 prosenttia kokee, että pätevien hakijoiden löytäminen on vaikeutunut edellisvuoden aikana entisestään. Vastaajista yli puolet kokee, että myös erityisasiantuntijoiden rekrytointi on entistä haastavampaa.

Kun töitä on viime vuosina ollut enemmän kuin tekijöitä, on yhä useampi työnantaja joutunut pohtimaan entistä tarkemmin, millaisena työpaikkana yritys nähdään ja miten siitä viestitään ulospäin.

Rekrytointitutkimukseen vastanneista rekrytoinnin ammattilaisista peräti 91 prosenttia pitääkin työnantajakuvaa ratkaisevana rekrytoinnin onnistumisen kannalta.

Heikosti viestitty tai kielteinen työnantajakuva voi pahimmillaan toimia yrityksen kasvun jarruna, kun oikeat osaajat jäävät tavoittamatta, arvioi Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm.

”Olemme tutkimuksen myötä huomanneet, että aiemmin puuhasteluna pidetty työnantajakuvan kehittäminen ja markkinointi on noussut nyt liiketoimintajohdon agendalle ja tärkeäksi strategiseksi painopisteeksi yhä useammassa yrityksessä”, Grönholm kertoo tiedotteessa.

Aitous, läpinäkyvyys ja työntekijäkokemus keskiössä

Tutkimuksen avoimissa kommenteissa vastaajat nostivat tulevaisuuden trendinä vahvasti esiin työnantajakuvan markkinoinnin etenkin läpinäkyvyyden, aitouden ja myös yrityksen sisäisen työntekijäkokemuksen kohentamisen keinoin.

“Työnantajakuvan markkinointi tulee olemaan jatkossa yhä kriittisempää. Ne työnantajat pärjäävät, jotka uudistuvat, ja joilla on hyvä maine. Inhimillinen yrityskulttuuri, arvot ja merkityksellisyys korostuvat niin hakijoilla kuin työnantajilla”, arvioidaan kyselyn avoimessa kommentissa.

Rekrytointitutkimus myös osoittaa, että osaajapulaan on reagoitu. Tutkimuksen vastausten perusteella työnantajamielikuvan kehittämiseen ollaan valmiita panostamaan myös rahallisesti enemmän kuin koskaan.

Vielä vuosi sitten kolmasosa kyselyn vastaajista ilmoitti, ettei työnantajakuvasta viestimiseen ollut varattu lainkaan budjettia. Nyt näin kertoi enää joka viides vastaaja. Toinen viidennes vastaajista puolestaan kertoo edustamansa yrityksen käyttävän työnantajakuvan markkinointiin jopa yli 30 000 euroa.

”Olemme siirtyneet työnhakijakeskeiseen maailmaan, jossa ei riitä, että työnantaja avaa avoimen työpaikan verkkosivuilleen ja odottelee hakijoita. Parhaiden osaajien tavoittamisen ja houkuttelemisen eteen on oltava valmiita näkemään vaivaa, aikaa ja rahaa”, Thomas Grönholm kiteyttää.