Otavan Kirjasäätiö on myöntänyt ylimääräisessä apurahajaossaan lähes 200 000 euroa apurahoja ja avustuksia kirjailijoille, kirjallisen työn tekijöille sekä kirjallisuutta ja lukemista edistäviin hankkeisiin. Tukea myönnettiin myös kirjakauppojen ja muiden jakeluteiden kehitystoimiin sekä muun muassa virtuaalisten kirjallisuustapahtumien ja kirjailijaesiintymisten järjestämiseen ja kirjallisuuspodcastien tuottamiseen.

Aiemmin keväällä toteuttamassaan tavallisessa apurahajaossa Otavan Kirjasäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia lähes puoli miljoonaa euroa. Ylimääräisessä, huhtikuun alussa koronaviruskriisin vuoksi avatussa apurahahaussa rahaa tarjottiin tavallista laajemmalle joukolle kirja-alan toimijoita.

Otavan Kirjasäätiön pääsihteeri Minna Castrén kertoo M&M:lle, että vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa haluttiin tukea koko alaa. Yleisen kirjallisuuden ja oppimateriaalien tekijöille myönnettiin nytkin työskentelyapurahoja, mutta vaikeutuneen tilanteen vuoksi tukea myönnettiin tavallista laajemmin myös muille alan toimijoille.

”Alalla on nyt muutenkin tapahtumassa muutos, ja nyt koronaviruskriisi on todella vauhdittanut uudistumisen tarvetta. Halusimme kannustaa alan toimijoita kehittämään uusia toimintamalleja, käyttämään hyväksi digitaalisia mahdollisuuksia ja tekemään uudella tavalla asioita, joita ei nyt olekaan mahdollista tehdä vanhalla tavalla”, Castrén sanoo.

Hakemuksia tuli Castrénin mukaan runsaasti, mutta säätiö ei julkista hakemusten tai tukea saaneiden lukumääriä.

”Normaaleihin jakoihin verrattuna hakemuksia tuli nyt erityisesti yhdistyksiltä ja yhteisöiltä. Avustuksia myönnettiin normaalia enemmän ja skaala oli laajempi siinä, minkä tyyppistä työtä tuettiin. Edellisestä apurahajaosta ei ole pitkä aika, ja siinä painottuivat kirjailijoiden ja kirjantekijöiden työskentelyapurahat, kun taas nyt paino oli enemmän muilla avustuksilla.”

Castrén kertoo, että Otavan Kirjasäätiön toiminta-ajatukseen kuuluu hyvin laajalti kirjallisuuden ja lukemisen edistäminen ja kirja-alan tukeminen.

”Kirjallisuuden ekosysteemissä jakelutiet ovat oleellinen osa kokonaisuutta. Erityisesti tässä tilanteessa, jossa jo pitkään niin Suomessa kuin muuallakin painetun kirjan myynti on laskenut ja laajan valikoiman kirjakauppa ponnistelee tilanteen keskellä, halusimme tukea myös kirjan jakeluteitä, jotta he pystyisivät ylläpitämään työtään. Se työ on tietysti nyt koronakriisin myötä vaikeutunut entisestään. Mielestämme on tärkeää ymmärtää myös kirjakaupan merkitys, ja haluamme tukea myös ihan perinteistä kirjakauppaa emmekä pelkästään digitaalisia hankkeita ja uudistumista sillä rintamalla”, Castrén sanoo.

Tukiin käytetty lähes 200 000 euron summa saatiin Castrénin mukaan säätiön vuosibudjetista.

Hän lisää, että poikkeuksellisen tilanteen aiheuttamien ikävien vaikutusten keskellä on ollut hienoa huomata, miten kirjallisuuden ja lukemisen arvo ja merkitys ovat Suomessa korostuneet tänä aikana.

”Se on sellainen voima, jonka olemassaoloa haluamme välittää kaikelle kansalle ja vahvistaa sitä, miten ihmiset tällaisena poikkeusaikana löytävät kirjallisuuden uudelleen tai uudet lukijat löytävät kirjan ääreen ja miten perheissä luetaan. Esimerkiksi lapsille lukeminen on lisääntynyt, mikä on todella hienoa. Kirjasäätiölle on valtava ilo saada tukea tätä kehitystä. Tämä vuosi on todellinen näytön paikka kirja-alalle”, Castrén sanoo.