Kampanja on jatkokampanja kirkon valtakunnalliselle Minun kirkkoni -kampanjalle. Jatkokampanjassa mukana ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakunnat.

Kampanjassa seurakuntien kumppanina on ollut visuaalisesta kokonaisuudesta ja konseptisuunnittelusta vastannut markkinointiviestinnän toimisto Dynamo & Son ja mediatoimistona Dagmar.

Kokonaisuus on toteutettu siten, että kampanjan kasvoiksi on valittu joukko tavallisia, eri-ikäisiä pääkaupunkiseudun asukkaita. Nuorin kampanjassa mukana oleva henkilö on parikymppinen ja vanhin yli 90-vuotias.

Kuvissa ja liikkuvan kuvan toteutuksissa asukkaat kertovat omista arvoistaan ja suhteestaan kirkkoon. Kuvien yhteyteen jokaiselle on kirjattu hänen ajattelutapaansa ilmentävä iskulause, joista esimerkkejä ovat muun muassa "Minun ääneni, minun valintani", "Minun rakkauteni, minun oikeuteni", "Minun onneni, minun perheeni", "Minun matkani, minun löytöni" "Minun vähemmistöni, minun vahvuuteni" sekä "Minun perinteeni, minun vakaumukseni".

Helsingin seurakuntien tiedottaja Erja Piipponen kertoo, että kirkko halusi kampanjaan mukaan tavallisia suomalaisia ihmisiä korostaakseen, kuinka kirkko on normaali osa monen ihmisen elämää. Ratkaisulla seurakunnat halusivat myös välttää kirkkoon silloin tällöin yhdistettyä konservatiivisen markkinointiviestinnän lähestymistapaa.

"Kirkkoon kuuluminen on osa kaikkea muuta elämää. Minusta tämä asia tulee näiden kuvien kautta hyvin näkyviin. Kuviin liittyy aina tarina. Yksi kampanjassa mukana oleva henkilö kertoo, että hän käy kirkossa kerran vuodessa, jouluna. Näin kirkko on osa hänen elämäänsä, ja sillä on tietty merkitys juuri hänelle", Piipponen kertoo.

Dynamo & Sonin asiakkuusjohtaja Leena Hartikainen kertoo, että kampanja näkyy vahvimmin pääkaupunkiseudulla ulkomainonnassa sekä still-kuvatoteutuksena että liikkuvan kuvan toteutuksena.

"Kyseessä on hyvin laaja ulkomainoskampanja, joka näkyy muun muassa pääkaupunkiseudun liikennevälineissä sekä metroasemien liukuportaiden yhteyteen sijoitetuilla mainospinnoilla", Hartikainen kertoo.

Kampanja näkyy lisäksi vahvasti sosiaalisessa mediassa. Hartikainen kertoo, että kampanjaa varten on luotu generaattori, jonka kautta ehdokkaat voivat omissa somekanavissaan antaa oman näkemyksensä.

"He pystyvät hyödyntämään omassa somemarkkinoinnissaan suoraan kampanjailmettä ja -terminologiaa. Ehdokkaat haluavat lähestyä luonnollisesti äänestäjiä myös itse", kertoo Leena Hartikainen.

Ajassa kiinni

Yksi keskeinen syy kampanjan tekemiselle on se, että pääkaupunkiseudun asukkaiden elämä ja arvomaailma ovat omanlaisiaan verrattuna muuhun Suomeen. Pääkaupunkiseudulla korostuvat esimerkiksi seksuaaliseen yhdenvertaisuuteen ja itsenäisyyteen liittyvät teemat.

Piipposen mukaan esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen ei suoraan ole esillä kampanjassa, mutta se on kuitenkin mukana. Esimerkiksi lauseen "Minun rakkauteni, minun oikeuteni" voi tulkita viittaavan jokaisen oikeuteen valita, ketä rakastaa. Lisäksi valittuja kuvia voi tulkita monella tavalla.

"Yhdessä kuvassa kaksi miestä halaa toisiaan. Olen saanut muutaman soiton kuvan nähneiltä ihmisiltä. He ovat kokeneet sen niin, että tässä ajetaan samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliiton siunaamista tai ylipäätään homoseksuaalisia suhteita. Se on heidän tulkintansa, mutta yhtä hyvin sen voi tulkita kuvauksena miesten välisestä ystävyydestä", Piipponen kertoo.

Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on aktivoida pääkaupunkiseudulla asuvia kirkkoon kuuluvia ihmisiä äänestämään seurakuntavaaleissa. Vaalipäivä on 18.11.

Kirkkoon kuuluvien asukkaiden prosenttiosuus pääkaupunkiseudulla on paikkakunnasta riippuen 50-60 prosentin välillä. Vaaleissa voivat äänestää vain kirkkoon kuuluvat jäsenet.

Esimerkiksi Helsingissä äänestysprosentti oli seurakuntavaaleissa neljä vuotta sitten 11,2 prosenttia ja 2010 13,9 prosenttia.

Piipponen kertoo seurakuntien kannustavan ihmisiä äänestämään ja vaikuttamaan kirkossa sekä löytämään itselleen sopivia ehdokkaita vaalikoneen avulla. Ennakkoäänestys alkoi tiistaina.

"Ensimmäisenä päivänä Helsingissä melkein 3 500 ihmistä äänesti ennakkoon, kun neljä vuotta sitten ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä Helsingissä ennakkoon äänesti 2 760 ihmistä. Äänestäjiä oli enemmän liikkeellä ensimmäisenä päivänä myös Espoossa ja Vantaalla. Tämä on rohkaisevaa", kertoo Piipponen.

30 000 – 40 000 äänestäjää on Piipposen mukaan realistinen arvio ennakkoäänestysviikon ja vaalipäivän äänestäneiden yhteiseksi määräksi Helsingissä. Tämä voi onnistua, mikäli ääniä aadaan ennakkoäänestysviikolla lähes 20 000. Tähän päivään mennessä 8000 helsinkiläistä on äänestänyt.

Piipponen korostaa, että kampanjan ohella kirkko ja seurakunnat ovat tehneet paljon töitä päästäkseen lähemmäs ihmistä.

"Osa seurakuntaneuvostoista on tehnyt päätöksiä, joiden myötä samaa sukupuolta olevat pääsevät vihille ja voivat käyttää seurakunnan tiloja. Lisäksi olemme tarjonneet turvapaikanhakijoille hätämajoituspalvelua ja saaneet siihen vapaaehtoisia mukaan. Yömajoittujia on tälläkin hetkellä. Toimintaa on selkeästi muutettu."

Piipponen kertoo, että pääkaupunkiseudun yhteinen vaalikampanjoinnin mediabudjetti on noin 150 000 euroa. Budjetti jakautuu tietyin prosenttiosuuksin Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken.