Suomalaisyritysten ympäristöherääminen näkyy päästökompensaatiota myyvien yhtiöiden kysynnässä.

”Ratkaiseva hetki oli IPCC:n viime vuonna julkaisema ilmastoraportti. Sen jälkeen kysyntä on ollut jatkuvasti kasvusuuntainen”, kertoo Janne Kärki, päästökompensaatioyhtiö CO2Eston hallituksen puheenjohtaja.

Talouselämän kyselyyn vastanneista 64 suuryrityksestä 81 prosenttia kertoi vähentäneensä liikematkustamisen päästöjään. Yksi keinoista oli lentomatkojen kompensointi.

Myös CO2Eston kautta halutaan kompensoida eniten juuri lentomatkustamisen päästöjä.

Asiakkaina on kaikenkokoisia yrityksiä yhden miehen toimistoista suuriin pörssiyhtiöihin. Pari vuotta sitten toimintansa aloittaneen yhtiön kautta on tähän mennessä kompensoitu noin 38 000 tonnia päästöjä. Se vastaa henkilöautolla ajettuna 31 496 000 ajokilometriä, eli 786 matkaa maapallon ympäri.

Suunta on sama myös toisessa suomalaisessa kompensaatioyhtiössä Nordic Offsetissa . Yhtiö aloitti toimintansa jo vuonna 2008, mutta kiinnostus kompensaatiota kohtaan alkoi toden teolla herätä vasta viime syksynä.

”Kymmenen vuotta sitten ilmastonmuutos oli Suomessa suhteellisen marginaalinen aihe, mutta nyt aihe on uutisissa joka päivä”, kertoo Maija Saijonmaa, yksi yhtiön perustajista.

”Meidän ei tarvitse edes mainostaa palveluamme, sillä kyselyitä tulee jatkuvasti.”

Saijonmaa kertoo, että Euroopan laajuisilla markkinoilla päästöjen kompensoiminen oli suosittua jo viime vuosikymmenen puolella.

”Nyt myös kuluttajat ovat alkaneet vaatia yrityksiltä enemmän.”

Suomalaisyritykset ovat sitoutuneet ilmastotoimiin yksittäisiä päästövähennystavoitteita keskitetymmin. Kun IPCC:n ilmastoraportti viime syksynä julkaistiin, Elinkeinoelämän keskusliitto EK päätti sitoutua 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen yhdessä jäsenyritystensä kanssa.

Etenkin asiantuntijaorganisaatioissa juuri liikematkustus aiheuttaa suurimman siivun yhtiön päästöistä.

”Monen yrityksen on vaikeaa vähentää päästöjään merkittävästi, jos liikematkoja ei oteta päästötalkoissa huomioon”, sanoo EK:n johtava asiantuntija Matti Kahra .

Hänen mukaansa liikematkojen päästöjen kompensoiminen on lisääntynyt suomalaisissa yrityksissä, usealla toimialalla. Viime syksystä lähtien EK on ryhtynyt itsekin kompensoimaan liikematkojaan. ”Ne matkat kompensoidaan, joilta ei voi muuten välttyä.”

Paine päästöjen hyvittämiseen tulee yhä useammin asiakkailta.

”Asiakkaat saattavat kysellä yrityksiltä suoraan, ovatko he kompensoineet päästöjään, tai aikovatko he tehdä niin tulevaisuudessa.”