Kauppa

Kimmo Lundén 19.1.2016 19:45 päivitetty 3.3.2016 15:37

"Pahinta olisi..." - Kaupan liitto odottaa eduskuntakäsittelyn tulosta

Colourbox

Kaupan vapautuneet aukioloajat lisäävät osa-aikaisten työtunteja, mutta eivät kasvata kokoaikaisten työpaikkoja.

Kaupan aukioloaikojen vapauttaminen sääntelystä vuoden alussa heijastuu kaupan osa-aikaisten työtuntien lisääntymisenä.

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala epäilee, että aukioloaikojen vapauttaminen ei kasvata kaupan kokoaikaisten työpaikkojen määrää – ei ainakaan aluksi.

Kaupparyhmistä S-ryhmä on hanakimmin ottanut uudet aukioloajat käyttöön.

Kaupan liitto teki jäsenyrityksilleen kyselyn osa-aikatyöstä viime marraskuussa. Kyselyyn vastanneista 331 kaupan jäsenyrityksestä 88 prosenttia työllisti osa-aikaisia työntekijöitä. Kauppa on merkittävimpiä osa-aikatyötä tarjoavia toimialoja Suomessa.

Liiton pääekonomistin Jaana Kurjenojan mukaan osa-aikaisia tarvitaan koska perjantai–lauantain ruuhkahuippuihin ei muuten ole tarjolla työntekijöitä. Vastaavasti arkisin keskipäivän hiljaisin tunteihin osuisi kaksinkertainen miehitys, jos osa-aikaisia ei käytettäisi.

Yllättävien poissaolojen lisätyötarpeen kaupan yrityksistä 83 prosenttia hoitaa kyselyn tulosten perusteella tarjoamalla lisätyötä osa-aikaisille.

Vuokratyövoimaa käyttää neljännes ja työvuoroluetteloon tekee muutoksia 54 prosenttia kaupan yrityksistä. Muina tapoina yritykset ilmoittavat yrittäjän tai esimiesten venymisen paikkaamaan työvoiman tarvetta.

Kauppa: Nollasopimusten sijasta puitesopimuksia

Eduskunta aloittaa helmikuussa keskustelun niin sanotuista nollatyösopimuksista. Eduskuntakäsittely tarvittaessa töihin tulevien nollatuntisopimuksista käydään 50 000 allekirjoittajan kansalaisaloitteen pohjalta. Vakiduuni.fi-kampanja vaatii 18 tunnin minimityöaikaa, ja kritiikin kohteena ovat erityisesti nollasopimukset, koska ne voivat viedä työntekijältän työttömyyskorvauksen.

Työntekijä joutuu kolmen kuukauden karenssille, vaikka irtisanoutuisi ttt-sopimuksesta, joka on tuonut hänelle viikkoa kohden nolla työtuntia.

Kaupan alalla on käytetty Lavikkalan mukaan jo vuosia työntekijän ja työnantajan välistä puitesopimusta, joka sisältää ehdot tulevia yksittäisiä työkeikkoja varten. Osapuolet ovat työsuhteessa vain silloin, kun töiden tekemisestä sovitaan.

Anna Lavikkalan mukaan kaupan työntekijäliiton PAM:in kanssa käytännöstä on sovittu jo vuosia sitten.

Liitto tarjoaa puitesopimusta ratkaisumalliksi myös eduskuntakeskusteluun nollasopimuksista.

"Kaupalle on todella tärkeä asia, miten aloitteelle käy eduskunnassa", sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.

"Pahinta olisi se, että osa-aikatyön käyttöä rajoitettaisiin. Se nostaisi työllistämisen kynnystä", työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala korostaa.

Kaupan ala on esimerkki toimialasta, jolle osa-aikatyö on välttämätöntä. Osa-aikatyön sijaa liiton mielestä tulisikin puuttua niin sanottuihin kannustinloukkuihin, joissa työntekijän ei kannata ottaa lisätyötä vastaan. Oikeus työttömyyspäivärahaan päiviltä, joina työtä ei ole, pitäisi niin ikään korjata lainsäädännössä.

Liiton kysely paljasti, että vastanneista kaupan yrityksistä yli puolet on kirjoittanut tarvittaessa töihin kutsuttavien kanssa työsopimuksia, joissa työajaksi minimissään on sovittu nolla tuntia viikossa. Tämä on alan työehtosopimuksen vastainen kirjaus, ja PAM:illa ja Kaupan liitolla on yhteisymmärrys siitä, että ttt-läisten vähimmäistyötuntimäärällä tarkoitetaan neljää tuntia viikossa.

Lähde: Talouselämä

Kumppaniblogit

Kaupallinen yhteistyö