Antti Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite lisätä palkka-avoimuutta. Aie on hyvä, koska avoimuudella pyritään poistamaan lainsäädännön keinoin perusteettomia palkkaeroja ja palkkasyrjintää.

Nokia kertoi pari viikkoa sitten ryhtyvänsä ripeisiin toimiin, joilla palkkaepätasa-arvo yhtiöstä poistetaan. Nokian esimerkki saa todennäköisesti muutkin suuryritykset tarkastelemaan palkkarakenteitaan. Monet pienet it-yhtiöthän ovat jo olleet edelläkävijöitä innovatiivisissa palkkaratkaisuissa.

Miksi siis mikään muuttuisi hallitusohjelman myötä? Syrjintä otetaan nyt vakavasti, mutta toivottavasti palkkapuhe pöllyttää myös muita palkan ympärille pesiytyneitä asenteita. Yritykset eivät halua puhua palkasta, koska työntekijät eivät sitä halua. Palkka rinnastuu terveystietoihin, jotka ovat luottamuksellista tietoa ja kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin. EK:n tuoreen selvityksen mukaan kaksi kolmasosaa työikäisistä ei halua, että heidän palkkojaan kerrotaan toisille työkaverille ilman lupaa.

Palkka on johtamisen väline ja jopa merkittävin kilpailutekijä rekrytoinnissa. Kiinteä peruspalkka on kuitenkin jähmeä palkitsemisen tapa, sillä se ei anna koko kuvaa työpaikan mahdollisuuksista. Palkan rinnalle monet voisivat ottaa muita palkitsemisen keinoja, kuten lomaoikeudet, etätyömahdollisuudet, rahastoinnit ja erilaiset bonukset. On työntekijänkin etu, että näistä puhutaan avoimesti. Salailu on yksinkertaisesti hölmöä kaikkien kannalta.

Jos palkka-avoimuus tehdään oikein ja muutenkin kuin lain pakottamassa hengessä, sillä voidaan hälventää paitsi syrjintää, myös työpaikoilla muutoinkin helposti pesiviä negatiivisia piirteitä, kuten kateutta, kyräilyä ja alisuorittamista.

Yritys, joka pystyy hyödyntämään palkka-avoimuuden markkinoinnissaan, on etulyöntiasemassa rekrytointimarkkinoilla. Myös palkitsemiseen erikoistuneet konsulttiyritykset hyötyvät muutoksesta. Niiden kannattaa valmistautua vastaamaan lisääntyvään kysyntään.